‘Besluiten tijdens ALV ieders Belang onrechtmatig’

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van stadspartij ieders Belang, die dinsdagavond 28 februari jl. gehouden werd, is besloten dat de raadszetels van  Vincent Verhaar, Ad Visschers, Haitze de Jong en Harry Rietveld terug moeten naar de partij. Ook is besloten dat Hans van der Steur nu de nieuwe penningmeester is. Hij zal deze functie overnemen van raadslid Vincent Verhaar.

Haitze de Jong, fractievoorzitter van de partij “ieders Belang”, laat in een reactie aan onze redactie weten: ‘Ook hieruit blijkt weer dat binnen het bestuur van ieders Belang onrechtmatig wordt gehandeld. Niet alleen was volgens de Statuten van de partij, de beëindiging van het lidmaatschap van alle fractieleden van de partij onrechtmatig, maar zelfs als dat wel correct had plaatsgevonden, dan hadden wij als commissieleden en raadsleden bij de ALV aanwezig moeten zijn om ons te kunnen verdedigen. Helaas durfde men dat laatste blijkbaar niet aan en bleef de deur gisteravond voor ons dicht.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering gisteren had geen enkel besluit genomen mogen worden, conform de Statuten van ieders Belang. De Jong: ‘Het bestuur is overigens ook een klein familiebedrijfje. Zo zitten in het bestuur zelf Jacqueline Verbeek, haar man Peter-Paul Verbeek en vriendin Dorella van Putten-Heijman. ‘Dit was natuurlijk allang een ongewenste situatie die uiteindelijk ook de aanleiding is geweest dat er een werkgroep werd opgerericht om de samenstelling van dit bestuur te wijzigen en de Statuten een meer democratische en wettige basis te geven. Dit proces is helaas door Jacqueline Verbeek maximaal gefrustreerd maar was toch inmiddels op een haar na gevild. Maar nu dus even niet meer, want dat komt dit bestuur op dit moment niet echt meer uit. Het bestuur vergeet verder dat wij als fractie Jacqueline Verbeek uit de partij hebben gezet. Dit vanwege niet integer handelen, waarvan inmiddels duidelijk is geworden wat hieronder moet worden verstaan, gelet op de afgelopen maandag driemaal tegen haar ingediende aangiften.’

‘Wij zijn dus niet zelf zijn opgestapt, wat in een dergelijk geval dan wel als zetelroof bestempeld had kunnen worden. Overigens als het bestuur ruggengraat had vertoond had ze handelend moeten optreden en per direct Jacqueline Verbeek uit de partij gezet, maar dat ze dat niet deden is ongetwijfeld terug te voeren op het feit dat dit bestuur de financiële malversaties van Jacqueline Verbeek zelfs heeft gefaciliteerd en daar in de persoon van de partijvoorzitter, mevrouw Dorella van Putten-Heijman zelfs actief leiding aan heeft gegeven. Wij zijn dan ook over geen enkele nep-berichtgeving van dit bestuur meer verbaasd’ aldus de Jong.

De vier raadsleden van ieders Belang laten in een reactie weten geenszins hun raadszetel op te geven. Ook de beide commissieleden staan achter de vier raadsleden. Welke stappen er binnenkort, door zowel het bestuur als de vier raadsleden, genomen worden zullen snel bekend gemaakt worden.

Haitze de Jong

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk