Beeldende Kunst voor Batau

Op dinsdag 21 mei a.s. zal de Adviescommissie beeldende kunst om 20.00 uur in zalencentrum De Baten een voorlichtingsavond houden over de beeldende kunst-opdracht voor Batau. De Adviescommissie heeft aan het college van B & W geadviseerd om aan Stanislaw Lewkowicz de opdracht te geven voor het ontwerpen van een definitief ontwerp.

In het kader van het wijkverkeersplan worden ter bevordering van de veiligheid enkele verkeersvertragende maatregelingen genomen. In lijn met de huidige opvattingen over kunst in de openbare ruimte is het verkeersproject Batau een goede mogelijkheid om kunst te integreren en kunst daarmee een vanzelfsprekende plaats te geven in de wijk.

Stan Lewkowicz ontwierp een lichtkunstwerk dat op zes plaatsen in de wijk geïntegreerd in de verkeersdrempels in het wegdek een kleurig patroon laat zien. Met elektronische led- displays in tegelvorm zal een groen witte markering kunnen oplichten of twinkelen. Het ontwerp van Stan Lewkowicz sluit uitstekend aan bij de uitgangspunten van het masterplan beeldende kunst en zal een positieve bijdrage leveren aan het wijkverkeersplan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk