Bakhtali niet eens met voorgesteld onderzoek

Afgelopen vrijdag 12 november 2010 heeft burgemeester Cor de Vos (PvdA) het bureau BING de opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar de vraag of vanuit de PvdA druk is uitgeoefend op de Stichting Welzijn Nieuwegein (SWN) in relatie tot de dienstbetrekking van voormalig PvdA raadslid Bakhtali met haar werkgever. Bakhtali heeft onlangs de PvdA raadsfractie verlaten en is als ‘eenmansfractie Bakhtali’ verder gegaan. Hiermee is het aantal fracties in Nieuwegein overigens opgelopen tot 13 nadat ook Ton de Mol zich los heeft gemaakt van Leefbaar Nieuwegein. Tevens zou onderzocht moeten worden of en zo ja, hoe de subsidierelatie van de gemeente met de SWN aan de orde is gesteld en als drukmiddel is gebruikt.

Bakhtali juicht een integriteitsonderzoek toe maar, geeft vandaag aan niet mee te werken aan het onderzoek. In een brief aan de burgemeester vandaag, verzoekt zij de opdracht aan BING terug te nemen. Bakhtali: ‘In plaats daarvan stel ik voor om alsnog mijn voorstel tot het samenstellen van een onderzoekscommissie bestaande uit drie personen, zoals eerder door mij gesuggereerd, te honoreren. Ik kan mij niet voorstellen dat de PvdA dit voorstel niet zou willen omarmen. Mijn voorstel komt namelijk volledig overeen met de werkwijze die bij de PvdA staande praktijk is om interne kwesties op een goede en onafhankelijke manier op te lossen. Aangezien u als voorzitter van de raad inmiddels partij bent geworden in de kwestie, stel ik tevens voor om de coördinatie van een en ander uit handen te geven aan de griffier of aan de vice-voorzitter van de gemeenteraad.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren