College en het hoe en wat Deel 2

Zoals in mijn voorlaatste column aangegeven was de opgave van het college rondom het op afstand zetten van de reinigingsdienst voor de patijen toch te veel van het goede. De oppositie was nog nooit zo eensgezind tegen en de collegepartijen waren inderdaad veronzekerd. Het resultaat was een breed gedragen besluit om de hele cijfer- en papierbrij van een second opinion te voorzien. Huiswerk voor het college en de wethouder gaf vol goede wil aan dat hij optimaal zijn best zou doen. Alsof dit onderwerp van meet af aan dat al niet noodzakelijk maakte. Blijft de vraag wat je wilt van een college dat al eerder een second opinion van de eigen accountant vroeg. In januari een buitengewoon negatief advies krijgt en gewoon doorgaat alsof dat advies niet bestaat.Ondertussen denken de collegepartijen dat in het geval dat er werkelijk 30 euro per huisgezin bespaart kan worden, de operatie wel plaats moet vinden. Dat lijkt een redelijk gedachte. De vraag is of het haalbaar is en objectief vastgesteld kan worden. Het eerste persbericht sprak over een veel kleiner bedrag. Punt twee is natuurlijk of die prijsverlaging structureel is. Dat wil zeggen dat ondanks eventueel hogere prijzen, om wat voor onvermijdelijke technische of organisatorische reden dan ook, we in feite in de komende jaren nog altijd dat voordeel van 30 euro hebben. Dat lijkt me heel moeilijk waar te maken en uit te leggen. Nu al werden er qua voordeel verschillende bedragen ingeschat. En nog steeds zijn de operationeel opzet en de onderliggende kosten van overheads, afschrijvingen, rente en wat dies meer zij, niet erg duidelijk. Zie ook de opmerkingen van de accountants. Een third opinion gaat ons opeens het licht tonen?Ik heb zo mijn twijfels. Vooral als de raad er nauwgezet naar gaat kijken en deze keer geen genoegen neemt met inschattingen en voornemens.Dat brengt ons naar de echte vraag. Waarom probeert het college, zo te zien haast tegen beter weten in, dit project toch door te duwen. Moet de burgemeester van Zeist uit de penarie gehaald worden? Op een bestuurlijk niveau elkaar helpen? Dat kan en is geen verkeerde aanleiding, mits omgekeerd de bal in de toekomst ook eens teruggespeeld wordt. Maar dan zou het intelligent zijn om de raad een en ander vertrouwelijk te laten weten, in plaats van ze met een verkoopshow en pakken papier om te praten. Dan zou het handig geweest zijn om in een perfect onderbouwd dossier alle twijfels weg te nemen. Immers er zijn een half dozijn gemeenten die niet mee willen doen. Waarom Nieuwegein persé dan wel?Of hebben we te maken met het feit dat er geen schipper op de brug was tijdens deze toch moeilijke manoeuvres. Hebben we ambtelijk gewoon te weinig kennis en dus niet voldoende vragen gesteld? Hebben we als college er gewoon niet genoeg belangstelling voor gehad en een wethouder, die de kennis en ervaring ontbreekt om dit echt goed aan te pakken, laten bungelen?Wordt vervolgd in september. Met spijt voor het personeel dat nog steeds niets weet en de enorme kosten van al dit gedoe, die het te verwachten voordeel in eerste instantie voor een belangrijk deel zullen opeten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren