Avond voor de Stad op donderdag 4 juli

De laatste Avond voor de Stad van dit politieke seizoen wordt gehouden op donderdag 4 juli. Een week later is de Kaderraad en daarna begint het zomerreces. Welke onderwerpen staan er voor 4 juli op de agenda?

Alle voorbereidende onderdelen voor de Kaderraad (raadsvergadering over de Kadernota) worden vanavond (27 juni) al besproken en dus is er 4 juli tijd en ruimte voor andere zaken. De raadsleden worden deze avond door het college geïnformeerd over een aantal zaken.

• Evaluatie Rijnhuizen
De ontwikkeling van Rijnhuizen in inmiddels alweer bijna tien jaar in volle gang. De gemeente heeft tussentijds onderzocht of de ontwikkelingen volgens de betrokken partijen nog steeds in de goede richting gaan. Daarvoor is onder andere een enquête onder bewoners van Rijnhuizen gehouden. De resultaten van deze enquête worden deze avond met de raad besproken. Zo kan de raad bepalen of er straks nog bijgestuurd moet worden.

• Ontwikkelkader Zeepfabriek
Het terrein van de Zeepfabriek is uiteraard een blijvend actueel onderwerp. De toekomstige ontwikkelingen op het terrein worden vastgelegd in een zogenaamd ontwikkelkader. Een ontwikkelkader lijkt een beetje op een bestemmingsplan; er staat in waar het gebied wel en niet voor bedoeld is en aan welke regels en richtlijnen bedrijven zich moeten houden die bijvoorbeeld in het gebied willen gaan bouwen. Het ontwikkelkader is na een mooi traject nu bijna af. Het college presenteert het deze avond aan de raad en de raadsleden kunnen er hun reac- tie op geven. Op basis van dit gesprek wordt het kader definitief gemaakt. In september wordt de raad vervolgens gevraagd het definitieve plan goed te keuren.

• Aanpak armoede
Het college wil de raad tot slot informeren over de zogenaamde Maatregelenmix ter bestrijding van armoede. De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede en sinds 2022 zijn er al verschillende ontwikkelingen op gang gekomen. Het college informeert de raadsleden deze avond over welke ontwikkelingen dit zijn en wat er nog komen gaat.

Wie interesse heeft, is van harte welkom op onze publieke tribune. De vergadering begint zoals elke week om 20 uur en is openbaar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk