Katern

Avond voor de Stad 9 juni 2022

Op donderdag 9 juni kunt u vanaf 20 uur weer de Avond voor de Stad bijwonen. U bent van harte welkom op de publieke tribune van de Raadzaal. De bijeenkomst is ook digitaal te volgen via NieuwegeinseRaad.live/Stream1. Op 9 juni worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:

• Inspraak
Dit moment is bedoeld voor inwoners om onderwerpen in te brengen die niet op de agenda staan. Heeft u een thema dat u onder de aandacht van de raad wilt brengen? Neem dan contact op via griffie@nieuwegein.nl.

• Begroting 2023 en jaarrekening 2021 WIL
WIL is een organisatie in Nieuwegein die gaat over bijstand, hulp bij schulden en financiële begeleiding. WIL is er niet alleen voor Nieuwegein, maar ook voor Vianen, Houten en IJsselstein en is dus een regionale samenwerking. Vandaar dat onze gemeenteraad iets te zeggen heeft over de begroting van 2023 en de jaarrekening van 2021.

• Intermezzo
Tijdens het intermezzo wordt informatie met de raad gedeeld over een specifiek onderwerp. Bent of kent u iemand met een interessant en actueel thema of een bijzonder idee dat volop in ontwikkeling is en waarover de gemeenteraad nodig moet worden bijgepraat? Schroom dan niet en meld u uiterlijk dinsdag 7 juni aan via griffie@nieuwegein.nl.

• WVG Dukatenburg 90-90A
Het gebouw aan Dukatenburg 90-90A staat al lang leeg. Dat is niet goed voor het gebouw zelf, maar ook niet voor de directe omgeving. De eigenaren van het gebouw zijn niet in staat het zelf te ontwikkelen. Daarom wil de gemeente een regeling doorvoeren, waarbij de eigenaren verplicht zijn het gebouw eerst aan de gemeente aan te bieden, wanneer zij het willen verkopen. Op die manier kan de gemeente dit gebouw gebruiken om woningen te realiseren.

Tot slot
Let op! De Avond voor de Stad van vanavond (2 juni) bevat een onderdeel dat helaas niet in de livestream te volgen zal zijn. Het gaat om het informatieve onderdeel ‘Verbonden partijen’. Als u dit deel wilt volgen, kan dat door een bezoek te brengen aan het Stadshuis.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk