Katern

Avond voor de Stad 10 februari 2022

Op donderdag 10 februari wordt de tweede Avond voor de Stad van de maand gehouden. Deze vergadering vindt plaats op het Stadshuis, maar is voor publiek helaas niet fysiek toegankelijk. Wel is de avond digitaal te volgen via het vaste kanaal nieuwegeinseraad.live/stream1. De raad debatteert op deze avond alleen in de Raadzaal en zal daar de volgende onderwerpen behandelen:

• Rondvraag
Tijdens dit onderdeel kunnen raadsleden en steunfractieleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wet- houders over onderwerpen die niet op de agenda staan.

• Regionale ontwikkelingen
Eens in de zoveel tijd wordt er een moment gereserveerd waarop de raad door het college wordt geïnformeerd over ontwikkelingen die op regionaal niveau spelen.

• Regenboogagenda
Na diverse initiatieven vanuit de gemeenteraad is door het college de zogenaamde Regenboogagenda vastgesteld, een uitwerking van het Nieuwegeinse beleid ter bevordering van sociale acceptatie en veiligheid van de LHBTQI+-gemeenschap. Daarnaast wordt er gewerkt aan een bredere beleidsnotitie op het gebied van inclusiviteit. Fracties willen graag meedenken over deze thema’s en gaan daarom met het college de dialoog aan om aandachtspunten mee te geven voor verdere ontwikkeling van het beleid.

• Participatieleidraad voor ruimtelijke initiatieven
Participatie is al langer een woord dat veel aandacht krijg, zowel landelijk als lokaal. In dit kader heeft de Nieuwegeinse raad een participatienota vastgesteld, waarvan de leidraad een uitwerking is. Het doel hiervan is dat de participatie vanuit de samenleving wordt verbeterd. Tijdens deze dialoog zal de voortgang van deze leidraad besproken worden en krijgt de raad de kans om input te leveren voor verdere ontwikkeling ervan.

Let op!
Inmiddels is bekend geworden dat ook de vergadering van 3 februari op het Stadshuis plaatsvindt, maar uiteraard is ook deze vergadering voor publiek alleen digitaal toegankelijk. Als u deze avond een rol hebt als meespreker in de vergadering, wordt u wel verwacht op het Stadshuis.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk