Aardwarmtewinning in Nieuwegein

Op basis van geologische onderzoek is het gebied aan de zuidkant van gemeente Utrecht en gemeente Nieuwegein in beeld gekomen voor aardwarmtewinnig. Dit heeft onze redactie in april 2019 al laten weten. In de tweede helft van 2019 is door Warmtebron Utrecht, een gebied gevonden dat geschikt is om verder te onderzoeken. Dat gebied ligt zo dicht mogelijk bij het warmteoverdrachtstation van Eneco, nabij het kruispunt Batauweg / A.C. Verhoefweg / Symfonielaan. Binnenkort zal op deze plek geboord worden naar aardwarmte.

Voorafgaand was er afgelopen maandag 20 januari een bewonersbijeenkomst in Buurtplein Galecop waar omwonenden werden geïnformeerd over de komende werkzaamheden. Onze videograaf Jos van Vogelpoel was ter plekke en maakte bovenstaand videoverslag.

Om de warmtevoorziening van Nederland te verduurzamen zijn alle vormen van schone energie nodig. Aardwarmte is een hernieuwbare energiebron die ook in Nederland veel voorhanden is. De verwachting is dat deze energie in 2030 circa 30 procent van de warmtevraag kan opvangen. Dat maakt aardwarmte interessant als vervanger van aardgas. In de glastuinbouw wordt deze warmte in Nederland al enige tijd succesvol toegepast.

Hoe werkt aardwarmte?
Aardwarmte (of geothermie) is energie die je lokaal uit de ondergrond kunt winnen voor het verwarmen van huizen en andere gebouwen. Deze natuurlijke warmwaterbron bevindt zich in Nederland doorgaans in zand- of gesteentelagen op een diepte van 500 meter tot 3 kilometer. Per kilometer stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Als je het warme water oppompt, dan kun je daar de warmte uithalen. Het afgekoelde water pomp je vervolgens terug naar dezelfde aardlaag, ongeveer 1,5 km verder van waar het oorspronkelijk is gewonnen, waar het weer opwarmt. Zo beschik je over een hernieuwbare warmtebron die zeker 30 tot 35 jaar duurzame warmte levert.

Wat is Warmtebron Utrecht?
In de provincie Utrecht onderzoekt Warmtebron Utrecht de komende jaren of aardwarmte een goed alternatief is voor gas en elektriciteit. En of het een veilige, haalbare en betaalbare manier is om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Daarvoor zijn in 2018 twee onderzoeksprojecten gestart: Lean en Goud. Het project Goud richt zich op het Kantorenpark Rijnsweerd en het naastgelegen Utrecht Science Park. Verdeeld over de projecten, zijn 11 organisaties betrokken, van publiek tot privaat. Bij dergelijke projecten is het belangrijk de omgeving op een goede manier mee te nemen. Daarom communiceert Warmtebron Utrecht op een open en transparante wijze over de kansen die aardwarmte kan bieden, maar ook over eventuele risico’s.

Daarnaast willen wij bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met directe belangen nauw betrekken bij ons initiatief. Dat houdt in dat we waar nodig samen op zoek gaan naar passende oplossingen. Op deze manier willen we aardwarmte als techniek over de volledige breedte ontwikkelen en zorgen voor voldoende draagvlak in de samenleving.

2 thoughts on “Aardwarmtewinning in Nieuwegein

  1. Ongelofelijk, alleen maar vragen over geluidsoverlast en nadelen, maar niets over de continuïteit van warmte die ons beschikbaar gesteld wordt en totaal geen milieu nadelen kent. Bijzonder….

  2. R. Vermeulen

    Nou, alle vormen van mijnbouw hebben milieunadelen. Minimaal het verstoren van het binnenmilieu van de bodem. Bij aardwarmte in elk geval risico’s op het oppompen van vervuiling en zware metalen. Water omhoog brengen dat 7x zo zout is als zeewater. Risico’s op aardbeving en een continuïteit die staat te bezien. U ziet alleen voordelen? Bijzonder….

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren