Katern

600.000 euro voor groene, gezonde en klimaatbestendige initiatieven

De provincie Utrecht opent op 2 april een subsidieregeling om buurten en gebouwen groener, gezonder en meer klimaatbestendig te maken en de biodiversiteit te verbeteren. Verenigingen, stichtingen, gemeenten, bedrijven, woningcorporaties, VvE’s en andere rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor een initiatief in de buitenruimte, een bewustwordingscampagne of voor innovatie en onderzoek. In totaal is ruim 600.000 euro beschikbaar.

De groeiende bevolking in de provincie Utrecht en het veranderende klimaat bieden uitdagingen voor het behouden van een gezonde leefomgeving met voldoende groen en biodiversiteit. Steeds hevigere regenbuien, risico op wateroverlast en hete dagen en droogte in de zomer zorgen voor schade. Daarom wil de provincie initiatieven stimuleren die bijdragen aan het groen en gezond inrichten van steden en dorpen. Dit helpt om het droger en koeler te houden bij extreem weer.

Versteende wijken
Gedeputeerde Has Bakker vertelt over het belang van de subsidieregeling:

“Door het veranderende klimaat krijgen we vaker te maken met hevige regens en met hitte en droogte in de zomer. Vooral in buurten en straten die erg versteend zijn geeft dat de meeste overlast. Daar stroomt het water moeilijker weg en blijft warmte bij een hittegolf langer hangen. We willen ervoor zorgen dat deze plekken in de provincie beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat. Daarom ondersteunen we initiatieven uit de meest versteende wijken net iets meer, zij komen in aanmerking voor een hoger subsidiebedrag.”

Voorwaarden
Er kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven die de omgeving groener, gezonder (meer beweging en ontmoeting) en klimaatbestendiger maken. Initiatiefnemers kunnen minimaal € 2.000 en maximaal € 50.000 aanvragen, waarbij maximaal 50% van de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. In een ‘versteende’ wijk kan tot € 60.000 subsidie worden aangevraagd. Hierbij worden tot 75% van de werkelijk gemaakte kosten vergoed.

Groen schoolplein

Schoolplein van basisschool De Toonladder veranderde onlangs van stenig plein in een groene oase

Subsidie groene schoolpleinen
De afgelopen jaren hebben diverse Nieuwegeinse basisscholen hun schoolplein groener en klimaatbestendiger gemaakt. Ook dit jaar is dat weer mogelijk met subsidie van de provincie. Om scholen te helpen bij het vergroenen van hun plein en het aanvragen van subsidie, biedt de provincie procesbegeleiding aan. Scholen kunnen zich hiervoor aanmelden via een intakegesprek met het expertteam van het Servicepunt Utrechtseschoolpleinen. Na goedkeuring door het expertteam kan de school een subsidieaanvraag indienen. Vanuit de subsidieregeling voor groene schoolpleinen is in totaal 575.000 euro beschikbaar.

Zie hier voor meer informatie over de groene, gezonde en klimaatbestendige initiatieven van de provincie Utrecht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk