“En de mens schiep God !!!”

“…nieuwjaarswens 2007”

Het scheppingsverhaal van de Aboriginals eindigt met de frase “en de mens schiep God.” Dus niet zoals in het christelijke scheppingsverhaal; “en God schiep de mens.” De omgekeerde wereld zou menig lezer denken. Hier zit echter een wereld van anders denken achter. De mens moet namelijk zelf verantwoordelijkheid voor zijn daden nemen en die niet afschuiven op een Godsbeeld. Hel en verdoemenis, oorlogen en natuurrampen worden vaak gezien als een wil of daad van het “opperwezen”; het zijn echter de mensen, die het elkaar aandoen.

Door het nemen van verantwoordelijkheid neemt de mens en dus ook de Nieuwegeinse burger zelf de regie in handen. Niet afhankelijk zijn van een dominante overheid of van een godsdienst, maar zelf initiatief nemen, zelf de medeburger steunen en zelf de helft van je mantel afstaan aan de arme medemens zoals de schutspatroon van Utrecht Sint Maarten deed.

Dit“nemen van eigen verantwoordelijkheid” wens ik iedereen als Nieuwjaarwens toe in 2007. Let wel; niet ten koste van de medemens, maar ten gunste van de medemens.

“…vertaling naar Nieuwegein”

In 2007 wordt ook in onze gemeente de WMO geïmplementeerd. Tot nu toe is er veel commotie over de invoering geweest. Is het rechtvaardig, is het functioneel, is het betaalbaar etc. allerlei vragen die het politieke debat beheersen. Vergeten zou bijna worden, dat velen in Nieuwegein vanuit hun eigen verantwoordelijkheids- en sociaal gevoel de medemens, die steun nodigt heeft, reeds helpen. Dit geldt zowel voor privé-personen, mantelzorgers, kerkelijke organisaties, buurt organisaties etc. In deze organisaties zit veel kennis, die ook te gebruiken valt bij de implementatie van de WMO en bij het kritisch volgen van de invoering van de WMO. De gemeente faciliteert de burger om zo lang mogelijk zelfstandig deel te blijven nemen in het sociale verkeer. De verantwoordelijkheid blijft natuurlijk bij die burger zelf.

“…D66 vindt”

dat de Nieuwegeiner in 2007 zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen en dat de Gemeente moet faciliteren, maar daarbij de zwakkere burger de helpende hand moet toesteken. De verantwoordelijke en sociaal invoelende burger, die zijn naaste reeds helpt of gaat helpen, moet daarbij op de noodzakelijke ondersteuning van de gemeente (WMO loket) kunnen rekenen. Een overschot aan bijzondere bijstand zou dan niet mogelijk moeten zijn.

Hans Reusch

Fractievoorzitter D66 Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren