Katern

Algemene Beschouwingen 2003 van de PGN

Zo bijna heeft iedereen zijn reactie gegeven tijdens de Algemene Beschouwingen op de Begroting voor 2004. De Stadspartij PGN heeft haar reactie staan op haar website op De Digitale Stad Nieuwegein. Leuk om te lezen was de alinea over de Jongerenraad. Wij citeren: 'Wij hebben lang verwacht en steeds gehoopt! Eindelijk komt de Jongerenraad er dan toch. Ongeveer 10 jaar... Lees meer

College beantwoordt brief PGN over leegstand kantoorpanden

De Stadspartij PGN heeft het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over de leegstand van kantoorpanden en eventuele transformatiemogelijkheden (omzetten van kantoorpanden in een andere bestemming). Het college geeft in haar antwoord aan dat er op dit moment geen sprake is van structurele leegstand. Mocht dit in de toekomst in bepaalde delen van Nieuwegein toch voorkomen, dan staat het het... Lees meer

Antwoord op brief Stadspartij PGN

Het college heeft de artikel 42 brief van de Stadspartij PGN over het uitsluiten van een aantal huurwoningen in Utrecht van toewijzing aan urgenten beantwoord. Aangegeven is dat de gemeente Utrecht gebruik maakt van een bepaling in de regionale Huisvestingsverordening. Er wordt niet verwacht dat dit tot een toeloop van urgenten van Utrecht naar andere gemeenten zal leiden. Tot nu... Lees meer

Vragen aan het college door de PGN

De fractie van Stadspartij PGN in de Nieuwegeinse gemeenteraad is erg geschrokken van een bericht dat, op dinsdag 23 juli, als ingezonden reactie verscheen in De Molenkruier. In dat bericht maakte mevrouw K. den Daas-van Essen melding van het feit dat zij vanuit haar woning uitkijkt op de sloten van onder andere het Schermerhornpark. Zij schrijft: "Er waren veel nesten... Lees meer

‘De stadspartij, dat zijn wij’, aldus de PGN

Stadspartij PGN doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart aanstaande met als motto 'De stadspartij, dat zijn wij'. Wat Stadspartij PGN in de komende raadsperiode wil realiseren is te lezen in het zojuist verschenen 'werkprogramma 2002–2006'. Een opmerkelijke punt uit het werkprogramma is: De plannen voor de binnenstad moeten worden herzien. Geen afbraak van sociale woningen en veel minder... Lees meer

Kandidatenlijst Stadspartij PGN vastgesteld

De ledenvergadering van Stadspartij PGN heeft onlangs de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 vastgesteld. Daarbij heeft de ledenvergadering vooral gekozen voor continuïteit. De kandidaten komen voort uit de gelederen van Stadspartij PGN en de Fractie Van Schaik die onlangs hebben aangekondigd dat zij met een gezamenlijke lijst de verkiezingen in zullen gaan. Peter Zwart, de huidige fractievoorzitter... Lees meer

Samenwerking Stadspartij PGN en Fractie van Schaik

In juni 1999 kondigden de Fractie Van Schaik en de fractie van Stadspartij PGN aan intensief te gaan samenwerken. Deze samenwerking, in gemeenteraad en raadscommissies, heeft zich volgens beide fracties in de afgelopen anderhalf jaar positief en vruchtbaar ontwikkeld. De praktijk heeft geleerd dat de fracties elkaar aanvullen en versterken en dat samen opmerkelijke resultaten kunnen worden behaald. Daarom hebben... Lees meer

PGN neemt initiatief

Op 6 maart 2002 worden er weer verkiezingen voor de gemeenteraad van Nieuwegein gehouden. Dat lijkt nog ver weg maar voor politieke partijen is het nu al tijd om zich te gaan buigen over het verkiezingsprogramma voor de periode 2002 - 2006. Evenals bij vorige verkiezingen is dit voor Stadspartij PGN aanleiding om inwoners van Nieuwegein en Nieuwegeinse organisaties te... Lees meer

Verantwoordingsrubriek in Woonkrant

De stadspartij PGN heeft het college vragen gesteld over het ontbreken van de verantwoordingsrubriek in de Woningkrant van 3 juni jl. In haar antwoordbrief heeft het college aangegeven dat de omvang van de krant contractueel is vastgelegd. Hierdoor is er soms, door de omvang van de gepubliceerde woningen, geen ruimte voor de verantwoording. Geïnteresseerden kunnen de verantwoording echter ook nagaan... Lees meer

Raimon Roskam stelt zich voor

De Gemeenteraad van Nieuwegein kent een Jongeren Adoptie Plan (JAP). Raadsfracties adopteren één of meerdere jongeren die, in een periode van drie maanden, meedraaien in de fractie en de raadscommissies. Dit jaar kozen vier jonge mensen voor Stadspartij PGN: Fleur Ouwerkerk, Kimberley Florie, Bo Meulenberg en Raimon Roskam. Deze laatste stelt zich nu voor: 'Ik ben Raimon Roskam, ben 15... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren