Katern

Integriteit Wethouder Lubbinge in het geding

PvdA Wethouder Bert Lubbinge staat momenteel onder grote druk. Niet alleen de miskleun omtrent de asbeststraat (Zwanenburgstraat) maar ook het vertrek van raadslid Haseena Bakhtali kan hem nu opbreken. Bakhtali heeft op 23 september laten weten de PvdA te verlaten en zelfstandig verder te gaan. Reden van de breuk is dat zij haar vertrouwen heeft verloren in de beide PvdA-voormannen (Wethouder... Lees meer

Toch dierenweide Galecop.

Al eerder in deze weblog gaf ik aan: Het kan anders, het kan beter. Bezuinigingen moeten, maar de PvdA kiest voor mensen en niet voor stenen. Dus is een goed voorzieningenniveau van belang. Zeker in een wijk met veel kinderen gaat het niet alleen om mooie huizen, maar ook om voorzieningen om prettig te kunnen leven. Met steun van de... Lees meer

Jaarvergadering PvdA Nieuwegein

Op woensdag 31 maart aanstaande houdt de PvdA afdeling Nieuwegein haar jaarvergadering in het Multicultureel Centrum Nieuwegein, Fort Vreeswijk 1a. De vergadering bestaat uit een huishoudelijk deel en een inhoudelijk deel (na de pauze). Tijdens het inhoudelijk deel zal er met de leden gediscussieerd worden over de ontwikkelingen in de Binnenstad. Tijdens het huishoudelijk deel staan de jaarverslagen van de... Lees meer

Schoolkosten kinderen Voortgezet Onderwijs

In een brief ex art. 42 R.v.O. aan het college van B & W vraagt de fractie van de PvdA Nieuwegein aandacht aan het volgende: 'De werkgroep Armoede en Effecten op Kinderen (AEK) heeft een inventarisatie uitgevoerd naar 'verborgen' schoolkosten voor ouders met kinderen op het Voortgezet Onderwijs. Deze inventarisatie is in oktober 2003 aan wethouder mw. Breuer overhandigd tijdens... Lees meer

PvdA Nieuwegein op Cityplaza

Rood op Straat, in dit geval Cityplaza, was zaterdag 22 november volop te zien. Fractie en afdeling van de PvdA Nieuwegein daagden voorbijgangers uit om concrete keuzes te maken uit onderwerpen die de komende tijd in Nieuwegein actueel zijn zoals: Veilige fietspaden, Schone straten, Woonruimte voor junioren en senioren, Goede sociale voorzieningen, Betaalbare sportfaciliteiten, Een complete stad of een complete... Lees meer

PVDA Nieuwegein voert twee campagne-acties

Op zaterdag 22 november staat de fractie van PVDA Nieuwegein tussen 10.00 uur en 15.00 uur met een groep op het winkelcentrum Cityplaza. Ze zitten in Nieuwegein midden in een discussie over toekomstvisie en Nieuwegein in 2010. Niet alleen de ontwikkeling van de binnenstad, maar het gehele voorzieningenniveau in de stad staat daarbij ter discussie. Zij dagen de burgers uit... Lees meer

Toch overal 50 km per uur rijden in Nieuwegein?

Gisteren, 11 november 2003, hielden alle politieke partijen hun verhaal op de begroting voor 2004. De Algemene Beschouwingen leveren altijd mooie woordspelingen op. Deze keer pakken we een zinsnede uit het betoog van Bert Lubbinge (PvdA Nieuwegein) waaruit we kunnen concluderen dat we toch weer gewoon 50 km per uur kunnen gaan rijden. 'Voordat de wijkplannen werden opgesteld, zijn de... Lees meer

Het programma van de verloren jaren

Op 17 oktober, tijdens de beschouwingen van het collegeprogramma, heeft de Partij van de Arbeid Raadsfractie Nieuwegein zijn zegje kunnen doen. Zo heeft ze met plezier de eerste bijlage achter het collegeprogramma gelezen. Met name de hoofdstukken betreffende de “zorgzame samenleving” en “veiligheid en handhaving” spreekt ze qua inhoud zeer aan. Terecht maakt de lokale overheid zich sterk om een... Lees meer

Voorjaarsnota een ‘karig stuk’

De voorjaarsnota van het nieuwe college in Nieuwegein geeft, volgens de PvdA-fractie in Nieuwegein, geen enkele richting aan het presenteren van een sluitende begroting in 2003. Een voorjaarsnota is bedoeld om de financiële stand van zaken op te maken en beslissingen voor te bereiden voor de begroting van een volgend jaar. Betreffende de financiële stand van zaken is duidelijk dat... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren