Voorjaarsnota een ‘karig stuk’

De voorjaarsnota van het nieuwe college in Nieuwegein geeft, volgens de PvdA-fractie in Nieuwegein, geen enkele richting aan het presenteren van een sluitende begroting in 2003.

Een voorjaarsnota is bedoeld om de financiële stand van zaken op te maken en beslissingen voor te bereiden voor de begroting van een volgend jaar. Betreffende de financiële stand van zaken is duidelijk dat het college in haar eerste beleidsstuk een enorme verslechtering laat zien. Reeds in 2005 laat de begroting een fors gat zien, ondanks een trendmatige verhoging van 4 % van alle belastingen en tarieven, vanaf 2003.

Zorgelijker vindt de PvdA het, dat het college geen geld reserveert voor een aantal zeer noodzakelijke investeringen om de stad veilig te maken. Er wordt geen geld vrij gemaakt voor het Beheersplan Openbare ruimte, waarmee een schone en veilige straat zou kunnen worden gerealiseerd. Ook de veiligheid van schoolgebouwen is in het geding, als er geen enkele Euro beschikbaar is om het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs uit te voeren.

Tenslotte is de PvdA zeer verontrust over het uitblijven van voorstellen om de Brandweerzorg op peil te brengen. De aanrijtijden in Galecop worden momenteel niet meer gehaald als er brand is. Dit is op te lossen door een beroepsbrandweerploeg aan te trekken, hetgeen uiteraard geld kost. Dat het college daarvoor nu kennelijk geen geld vrij maakt vindt de Partij van de Arbeid bedenkelijk. De voorjaarsnota wordt behandeld in de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken op woensdagavond 12 juni. De PvdA vindt bijstelling van de prioriteiten van het college noodzakelijk om daadwerkelijk de veiligheid in de stad te garanderen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk