WWB – inkomensgrens minimaregelingen

De inkomensgrens voor de regelingen Chronisch zieken en gehandicapten, de Ouderentoeslag en de Collectieve ziektekostenverzekering voor minima met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009 ophogen naar 115% van de bijstandsnorm.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk