Woonzorgcentrum Vreeswijk krijgt functie voor revalidatie- en herstelzorg

De voorgenomen samenwerking tussen Altrecht ggz en ZorgSpectrum inzake de behandeling van ouderen met dementie in combinatie met een psychiatrisch ziektebeeld gaat niet plaatsvinden. Bestuurders Lex de Grunt van Altrecht ggz en Vivian Broex van ZorgSpectrum hebben dit in goed overleg besloten. Er kan niet voldaan worden aan de randvoorwaarden die nodig zijn om deze kwetsbare doelgroep de zorg te bieden die nodig is. Het gaat hierbij om het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel en het rondkrijgen van de financiële randvoorwaarden.

Wat betekent het voor cliënten?
Cliënten kunnen blijven rekenen op de juiste zorg en behandeling van de organisatie waar zij nu behandeld worden en of verblijven.

Wat betekent het voor de samenwerking tussen Altrecht en ZorgSpectrum?
Altrecht en ZorgSpectrum betreuren dat de bundeling van krachten in de behandeling van mensen met psychiatrie en dementie op de voorgenomen wijze geen gestalte krijgt. Bestuurder Lex de Grunt: “Wij blijven met ZorgSpectrum samenwerken op het gebied van ouderenpsychiatrie waar we dat nu al doen.” Bestuurder Vivian Broex onderstreept de woorden van Lex de Grunt en laat weten dat de in gang gezette aanpassingen in het gebouw, locatie Vreeswijk in Nieuwegein, nu worden ingezet voor het bieden van revalidatie- en herstelzorg voor mensen met dementie. Deze extra plaatsen worden medio januari 2018 ingezet.

4 thoughts on “Woonzorgcentrum Vreeswijk krijgt functie voor revalidatie- en herstelzorg

 1. Femke

  Jammer! Personeel Altrecht dacht dat dit al rond was en verheugde zich! Helaas kregen zij pas vorige week te horen dat dit geen doorgang vond. Ik kan me voorstellen dat personeel Altrecht teleurgesteld zijn!.

 2. Misschien zijn de mensen met dementie wel beter af zonder bemoeienis Altrecht GGz.

  Helaas zie ik nog teveel dat het verouderde medische model gehanteerd wordt bij Altrecht.

  Dat er veel raakvlakken zijn wbt allerhande vormen van Alzheimer en psychiatrische symptomen dat kan.

  Er is miz genoeg expertise bij o.a Zorgspectrum, Vitras, Elcare etc.

  Altrecht behandeling bestaat helaas nog vaak uit dwang en drang en (teveel)medicatie.

  Alle (kwetsbare) mensen hebben baat bij INDIVIDUELE AANDACHT OP MAAT.
  Liefde, betrokkenheid, rust, en emphatisch vermogen, aansluitende dagbesteding etc.

  Daar hebben dementerende mensen behoefte aan.
  Werken volgens de Presentiebenadering.
  (Zie Andries Baart)
  Hoog opgeleide hulpverleners zijn kostbaar en niet altijd nodig…..

  Dat levert geld op, sterker nog:
  Het bevorderd de gemoedsrust/het welzijn van mensen die op hun kwetsbaarst zijn.

  Ik wens een ieder voor 2018 wijsheid toe, om de juiste (basale)keuzes te maken!!!
  Geen belangenverstrengeling van organisatie’s, maar meer MENSELIJKHEID!!!

  1. Sandra

   Misschien zou u zich eens kunnen verdiepen in de behandeling van patiënten met dementie en psychische problemen door Altrecht.
   Dan had u geweten dat er van dwang en drang geen sprake is.Ook één op één begeleiding is meer regel dan uitzondering.
   Voortaan geen mening geven over de instantie als u er geen weet van heeft.
   Fijne dagen

 3. Afgelopen vrijdag hebben Altrecht en ZorgSpectrum in de ochtend samen het besluit genomen dat het niet lukte om aan de randvoorwaarden te voldoen. Een moeilijk besluit, omdat de nieuwe samenwerking goed zou passen in de ondersteuning van mensen die te maken hebben met dementie en psychiatrische problematiek. Na het besluit hebben wij dezelfde dag nog alle cliënten, familie, medewerkers en cliëntenraad geïnformeerd. Met elkaar hebben we er alles aan gedaan om de intensieve samenwerking te onderzoeken op haalbaarheid. Helaas blijkt dat niet zo te zijn. Wij begrijpen de grote teleurstelling bij alle betrokkenen. Wij bedanken alle cliënten, familie en medewerkers die zich enorm hebben ingezet om mee te werken aan een mogelijke samenwerking voor de kortdurende behandeling psychiatrie en dementie. De plezierige samenwerking met Altrecht op het gebied van de ouderenpsychiatrie blijft bestaan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk