Woningcorporaties in Nieuwegein gaan huren niet bevriezen, wel maatwerk en coulance

Woningcorporaties in de provincie Utrecht gaan de huren niet bevriezen vanwege de coronacrisis. Ze willen huurders die in problemen komen zeker helpen, maar stellen ook dat ze de inkomsten zelf nodig hebben.

De roep om de huren deze zomer niet te verhogen, klonk vanmorgen in de Tweede Kamer. GroenLinks, SP en PvdA willen voorkomen dat mensen door de coronacrisis in de problemen komen. De linkse oppositiepartijen vinden de spoedwet van het kabinet om huurders te beschermen onvoldoende. Het kabinet is het daar niet mee eens. Minister Stientje van Veldhoven benadrukt dat zowel in de vrije sector als bij corporaties maatwerk wordt geleverd om huurders te beschermen. Ook voelt ze niks voor voorstellen van de oppositiepartijen om voorlopig geen enkele opzegging van tijdelijke huurcontracten meer te accepteren.

MITROS
Woningcorporatie Mitros met woningen in Nieuwegein zegt eveneens niet af te zien van een huurverhoging. Ook hier gaat het om een inflatiecorrectie, net als voorgaande jaren. “We hebben veel aandacht voor de financiële situatie van onze huurders, zeker dit jaar als gevolg van de Coronacrisis. Alles overwegend, zal er per 1 juli een huurverhoging komen. Voor de meeste huurders van Mitros is dit 2,6 procent. Huurders met een laag inkomen, die een huur betalen tussen 663 en 737 euro, krijgen een huurverhoging van 1,7 procent. Overigens worden kwetsbare huurders ook beschermd met huurtoeslag. Er is verder een pakket aan maatregelen voor deze huurders samengesteld, die we binnenkort ook uitgebreid onder de aandacht zullen brengen.”

JUTPHAAS WONEN
Jutphaas Wonen heeft besloten om dit jaar een gematigde huurverhoging door te voeren. In alle gevallen gaat het om 2,6 procent inflatiecorrectie. “We maken geen gebruik van de mogelijkheid van de inkomensafhankelijke huurverhoging en we blijven ruim onder de toegestane maximale percentages van 5,1 procent en van 6,6 procent. We sluiten hiermee bovendien aan bij het Sociaal Huurakkoord dat door de Woonbond en door koepelorganisatie Aedes is gesloten. Huurders die door omstandigheden moeite hebben om hun huur te betalen, kunnen bij ons een verzoek indienen voor huurbevriezing of huurverlaging. Dit is individueel maatwerk. In deze bijzondere tijd waarin veel mensen getroffen worden door de coronamaatregelen, gaan we coulant om met deze verzoeken. We besteden hier in onze communicatie extra aandacht aan.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk