WKO-bronnen voor CityPromenade en bouwhekken op het Stadsplein

Er zijn volop bouwactiviteiten in de binnenstad van Nieuwegein. Zo worden er nog tot en met vrijdag 3 maart vier WKO-bronnen geboord bij CityPromenade. WKO staat voor warmte- en koudeopslag. Dit is een techniek waarmee ‘s zomers warmte in het grondwater wordt opgeslagen, om in de winter woningen mee op te warmen en andersom. Dat betekent dat de woningen in de zomer ook duurzaam gekoeld kunnen worden.

Bij het werk worden twee kleine boormachines gebruikt. Hier hoor je buiten de bouwhekken weinig van. Voor het boren van de bronnen is water nodig. Er wordt een tijdelijke waterleiding aangelegd. Deze ligt boven de grond over het fietspad langs de Noordstedeweg. Er wordt een soort drempel overheen gelegd. Hier kun je gewoon overheen fietsen.

Warmte – Koude – Opslag (WKO)
‘In de zomer is een versteend gebied als o.a. de City een plek waar de temperatuur snel oploopt met het risico van hittestress. In de winter is het energiegebruik hoog voor verwarming van woningen en bedrijven. Aanpassing aan klimaatverandering vraagt vooral afkoeling in de zomer ter voorkoming van hittestress. Door warmte in de (diepe) bodem op te slaan kan deze in de winter weer worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Op geringe afstand van de City liggen deze warmte en koude compartimenten van het Open bodemenergiesysteem.

Bij dit kijkpunt ligt ook een opslagpunt voor WKO. Dat werd duidelijk na een eerder fietsrondje met de Klimaatburgemeester en Samen Duurzaam Nieuwegein

Bouwhekken op het Stadsplein verplaatst
De eerste torenkraan bij CityPromenade is geplaatst. Dit betekent dat de bouw nu de hoogte in gaat. Om dit veilig voor de omgeving te doen, is het bouwterrein vergroot. De bouwhekken op het Stadsplein zijn meer richting het Stadshuis verschoven. Valt er bijvoorbeeld iets van grote hoogte naar beneden, dan valt dat binnen de bouwhekken. Zo worden gevaarlijke situaties voorkomen.

Deze bouwhekken blijven staan tijdens de bouw van CityPromenade. Na de bouw gaan de hekken weg en is het Stadsbalkon weer helemaal open.

De hekken op het Stadsplein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk