Wisselen van de wacht – deel 2

We zijn nu midden in het proces om tot collegevorming te komen. Zo’n periode wordt ook gebruikt door aanbieders om hun waren aan te bevelen door middel van folders en brochures. VNG Magazine biedt informatie voor nieuwe raadsleden. Vooral de aanbeveling: "Laat je agenda niet bepalen door het college, maar door de samenleving", vind ik zeer geschikt. Ook stelt de VNG dat bezig zijn met hoofdlijnen aardig is, maar dat het venijn altijd in de details zit. Daar kan de Nieuwegeinse Raad maar ook daar buiten veel van leren.Ook Deloitte stuurt een boekwerk getiteld: "Een wijze raad" Lezen dus en het succes is daar! Produkten te over. Wat denkt u van "Informatie over ruimtelijk kwaliteitsbeleid op lokaal niveau", de "omgevingsvergunning", de ‘Starterslening", Zorg in en om School" en zo gaat het nog wel even door.Drie zaken wil ik speciaal onder uw aandacht brengen. VHG, vereniging van hoveniers en groenvoorzieners, breekt een lans voor groene ruimte, een instrument waarmee u impulsen kunt geven aan het sociaal-economische klimaat, het welbevinden en de gezondheid van uw inwoners. Ze geven daar koeltjes ook percentages aan van waardevermeerdering van woningen wanneer die dicht bij of mooi in het groen staan. Bij een gemiddelde woning kan de prijs afhankelijk van de ligging soms wel 14 % en meer stijgen. En waarschijnlijk ook dalen als je qua onderhoud een puihoop van je stad maakt. De VSP had tijdens de discussies rondom het onderhoud van groen de verwachting al uitgesproken dat de waarde van het onroerend goed in onze stad negatief beïnvloed wordt door slecht onderhoud. Hierbij dus de mening van experts.De tweede folder! Commissie de Vos. Ja onze burgervader is de naamgever van deze commissie die door Centrix gestuurd wordt. Het gaat over dienstverlening, basisregistratie en digitalisering van documentenstroom. Het eerste is heel nuttig en kan met behulp van computers vaak verbeterd worden. Kijk maar wanneer u een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig heeft! Maar basisregistraties en het digitalisering van documentenstromen zijn (toekomstige) middelen. Het drukwerkje juicht over de uitdagingen die gemeentes moeten aangaan om hun dienstverlening te moderniseren. Er worden naast de gegevens van burgemeester de VOS ook gegevens van drie hoogleraren genoemd, elk met hun eigen BV-tje erbij. Duidelijk is dat voordat we de dienstverlening opkrikken er voorlopig vooral gewerkt moet worden aan systemen en dan bovenal aan onmisbare ICT.Wij hopen dat onze burgemeester al die hoogleraren buiten weet te houden ZOo kunnen we rustig ons eigen Eddie doen. Dat gaat over ICT maar vooral ook over mensen in de organisatie en het gebruik van je gezonde verstand, in ICT vaak buitengewoon ondergewaardeerd. Laten we ons dus niet gek maken door adviezen van lieden wiens belangrijkste bezigheid het is om geld te verdienen aan ICT, terwijl onze belangrijkste taak goede dienstverlening moet zijn. Daar komen hele andere dingen bij kijken dan ICT Met de complimenten aan Centric en het nieuwe college.Tenslotte heeft de VSP in afwachting van collegeonderhandelingen ook informatie afgegeven aan alle fractievoorzitters. Het bevat een aanzet tot een raadsprogramma en geeft op twee kantjes de belangrijkste zaken weer, die in onze stad bij de inwoners spelen. Belangrijke onderwerpen die de raad straks moet bespreken en waarover zij moet besluiten. Dan gaat het over de binnenstad, fijn stof, groenvoorzieningen en onderhoud daarvan, financiën, bouwen, WMO enz., enz. Het doet wat de VNG aanraadt: "Een agenda geven die door de stad en de gebeurtenissen in de stad bepaald wordt." Wij denken dat het goed is dat er bij de collegeonderhandelingen eens goed naar gekeken wordt.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: