Wijkschouw Vreeswijk: ‘Lange adem voor onze toekomst’

Het Wijkplatform Vreeswijk (WPV) is niet alleen bezig met beleid voor nu, maar ook voor de toekomst. Zo heeft Wijkplatform een uitgebreide reactie geschreven op het concept Bestemmingsplan Vreeswijk. Voor het eerst is er één bestemmingsplan voor Kom Vreeswijk en Vreeswijk Noord. ‘Bijna acht jaar zijn wij bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast zijn wij ook al bezig met de omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet die waarschijnlijk in 2021 van kracht wordt. Vreeswijk heeft hiervoor als pilot gediend. Wij zijn echter ook vertegenwoordigd in een focusgroep Omgevingsvisie voor geheel Nieuwegein. “Wat goed is voor Vreeswijk is goed voor Nieuwegein”, zei onze vorige Wijkwethouder Hans Adriani’ aldus het WPV.

WIJKSCHOUW VREESWIJK 2018
De wijkschouw is bedoeld voor structurele veranderingen, nieuwe ideeën of kostbare aanpassingen in de openbare ruimte. Gert Honing van de themagroep Grijs en Groen is voor dit onderwerp portefeuillehouder binnen het Wijkplatform. Door de wijkschouwen die het WPV de afgelopen jaren met de gemeente heeft georganiseerd, is er veel achterstallig onderhoud in Vreeswijk weggewerkt en zijn de meeste ingebrachte punten opgelost. Er zijn echter ook punten die wij nog niet hebben gerealiseerd zoals:

• Opnieuw bestraten oprijlaan Fort en reparatie van de trap
• Renovatie tegeltjes Julianabank op Dorpsstaat
• Vervanging basaltkeien bij de kade van de Prins Hendriklaan (Historische Haven)
• Vervanging meerpalen bij Oranjebrug. Dit zal worden opgepakt bij de renovatie van de Oranjebrug, maar ook de meerpalen bij de Punt zijn aan vervanging toe.

NIEUWE PUNTEN VOOR WIJKSCHOUW 2018
‘Dit jaar gaan we opnieuw een wijkschouw organiseren. Voorstellen, ideeën of opmerkingen met betrekking tot de openbare ruimte kunt u voor 20 september 2018 doorgeven aan de secretaris van het WPV (wpvreeswijk@gmail.com) met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Voor vragen en overleg kunt u ook contact opnemen met Gert Honing (ghoning@xs4all.nl). In het najaar gaan we de overgebleven en nieuwe punten in het Wijkplatform met de gemeente bespreken. Dit wil niet zeggen dat alle geïnventariseerde punten kunnen worden opgelost of uitgevoerd. Soms zijn er verkeersverordeningen, wettelijke regels, beleid en dergelijke waardoor een door ons ingebracht punt niet realistisch of oplosbaar blijkt te zijn, maar er kan gewoon ook geen budget zijn. Soms hebben we ook te maken met andere overheden zoals Rijkswaterstaat of Hoogheemraadschap.’

Maar er zijn ook grote aanpassingen die uiteindelijk wel zijn gerealiseerd zoals bij voorbeeld het verwijderen van de kasseienstrook op de Wierselaan, nieuwe verkeersdrempels, renovatie riolering, onderhoud van groenstroken en aanplant van nieuwe bomen.

SERVICELIJN NIEUWEGEIN: TELEFOON 14 030
Voor alle klachten met betrekking tot de openbare ruimte kunt u zelf contact opnemen met de gemeente. U kunt daarbij denken aan meldingen of klachten over het beheer van de openbare ruimte, het onderhoud van wegen, bestrating, speelplaatsen en groen, kapvergunningen, stadsreiniging, openbare verlichting, vernielingen gemeentelijke voorzieningen etc.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren