Werkzaamheden in park Oudegein na de zomer van start

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start na de zomervakantie met de bouw van een nieuw gemaal naast de poldermolen in park Oudegein. De gelijknamige poldermolen krijgt dankzij een paar aanpassingen weer een duurzame functie in de waterhuishouding van het park. Ook worden de doorgaande verbindingen tussen de watergangen in het gebied verbeterd. Deze wijzigingen helpen de komende jaren wateroverlast te voorkomen en verbeteren de waterkwaliteit in het park.

Aanleiding wijzigingen waterhuishouding Park Oudegein
In tijden van extreme droogte voert het waterschap extra zoetwater aan naar het westen van Nederland, om daar verzilting tegen te gaan. Eén van de gebruikte routes in de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA), is die langs de Doorslag in Nieuwegein. Als de KWA water aanvoert, klimt de hoogwaterstuw naast de kinderboerderij om hoog en is het waterpeil in de Doorslag circa 25 cm hoger dan normaal.

Als er dan een flinke bui valt, kan het huidige gemaal Oudegein zijn water niet kwijt en ontstaat wateroverlast in het park. Verplaatsing van het gemaal naar de locatie bij de molen zorgt ervoor dat overtollig water altijd kan worden afgevoerd. Na het afronden van de werkzaamheden vervult de molen in het omliggende gebied een rol in het verbeteren van de waterkwaliteit en kan het overtollig water uit het park afvoeren.

Een gezamenlijk project
De gemeente Nieuwegein, Stichting Utrechts Landschap en het waterschap werken samen aan dit project. Voor de gemeente is de bouw van het nieuwe gemaal een mooie gelegenheid om de waterkwaliteit in het park te verbeteren. Grotere duikers zorgen hierbij voor een betere doorstroming. De molen, eigendom van de Stichting Utrechts Landschap, kan door het project weer watervoerend worden gemaakt. Bij weinig neerslag zorgen de molen en het gemaal straks voor extra doorspoeling van het water in het park.

Molen krijgt oorspronkelijke functie terug
Bezoekers van het Natuurkwartier kunnen straks de oorspronkelijke functie en de nieuwe functie van de molen zelf zien en ervaren. De oorspronkelijke functie van de molen bestond uit het bemalen van polders.

Werkzaamheden
Aannemer De Kuiper Infrabouw BV start na de zomer met de werkzaamheden. Uitgangspunt daarbij is dat de faciliteiten in het park, zoals de kinderboerderij en het Milieu Educatie Centrum tijdens het werk bereikbaar blijven voor voetgangers en fietsers. De weg Geinoord is wel een periode gestremd voor bevoorradingsverkeer. Dit gebeurt in overleg.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren