Welzijnszaken/Welzijn (2002/1447)

Het platform Wonen Welzijn Zorg Nieuwegein heeft zich georiënteerd op het idee van een woonzorgzone en heeft de indruk dat dit kansen biedt om een adequaat antwoord te geven op de behoefte aan zorg en dienstverlening bij een zo groot mogelijke persoonlijke zelfstandigheid. Een woonzorgzone is een gebied waarbinnen een redelijk aantal integraal toegankelijke dan wel aanpasbare woningen staan.

De huizen zijn levensloopbestendig, dat wil zeggen dat de woonomgeving ook voor mensen met een functiebeperking bereikbaar, bruikbaar en toegankelijk is. In een woonzorgzone wordt vanuit een zogenoemd ‘zorgkruispunt’ een breed integraal aanbod van zorg en diensten aangeboden. Gezien de vergrijzing groeit de behoefte aan dergelijke voorzieningen.

Het platform zal de toepassingsmogelijkheden van het concept woonzorgzone voorbereiden bij herstructurering van twee wijken, door deel te nemen in de projectorganisatie voor de Lekboulevard, en door voorbereiding van een project in Jutphaas-Wijkersloot/Zuilenstein. Het college heeft deze rapportage voor kennisgeving aangenomen.

De notitie wordt ter inzage gelegd voor de betreffende nieuwe raadscommissie. Commissiesamenstelling en vergaderdata worden na de verkiezingen bekend gemaakt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk