Welzijnszaken/sport en recreatie (2002/3133)

De Stichting De Baten wil vanwege de bouwplannen bij het complex De Baten komen tot algehele herfinanciering van het huidige complex en de uitbreiding.

Het stichtingsbestuur heeft het het college van B&W, conform de statuten van de stichtingsakte, verzocht hiervoor toestemming te verlenen.

De nu lopende leningen van de gemeente en de garantstelling voor de financiering van de bouw worden overgenomen door een financiële instelling. Voor de gemeente worden hierdoor de financiele risico´s beperkt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk