Welzijnszaken/Onderwijs (2001/13438)

Het college heeft het jaarverslag leerplicht 1999-2000 en 2000-2001 vastgesteld. Volgens de cijfers komt het zogenaamde luxe verzuim in Nieuwegein niet of nauwelijks voor. Dit is waarschijnlijk een vertekening van de werkelijkheid, aangezien scholen incidenteel verzuim, minder dan drie dagen aaneen niet bij leerplicht hoeven te melden.

Van scholen wordt verwacht dat zij dit zelf met de ouders afhandelen. Uit de cijfers blijkt eveneens dat het aantal zorgleerlingen waaraan de gemeente aandacht heeft besteed sterk is toegenomen. Dankzij de invoering van een zorgstructuur op scholen is het aantal leerlingen dat kampt met een meervoudige problematiek beter in zicht gekomen.

Het is duidelijk dat deze groep leerlingen de meeste tijdsinvestering vraagt van alle betrokken professionals. In het jaarverslag ontbreekt een vergelijking met de cijfers van andere gemeenten in de regio, door het ontbreken van eenduidige gegevensverzameling en door de verschillende tijdstippen waarop de lokale leerplichtverslagen geproduceerd worden. Voor het komende jaar zal getracht worden in overleg met de andere gemeenten om wel vergelijkende cijfers te presenteren. De commissie PSO bespreekt het jaarverslag op 15 januari 2002.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk