Welzijnszaken / Welzijn (2002/1409)

Het CDA heeft recent tweemaal geïnformeerd over de wijze waarop het college met het bestuur De Kom overleg heeft gehad wat betreft de aan De Kom opgelegde bezuiniging. De eerste keer was door middel van het stellen van vragen tijdens een vergadering van de raadscommissie Verkeer, Milieu en Cultuur. De tweede keer was door het schrijven van een artikel 23 brief. Dit naar aanleiding van de beantwoording van de vragen in de raadscommissie en naar aanleiding van een brief van het bestuur De Kom, die de CDA-fractie evenals de andere fracties heeft ontvangen.

In deze brief uitte het bestuur De Kom zijn ongenoegen over de wijze waarop het college met het bestuur De Kom over de bezuiniging heeft gecommuniceerd. In de brief van de CDA-fractie wordt aan het college gevraagd nader op de brief van het bestuur De Kom in te gaan. Dat heeft het college nu schriftelijk gedaan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk