Welzijnszaken (2001/9560)

Jaarlijks is in het kader van de stelpost incidentele subsidies een bedrag van ƒ 47.500,00 (€ 21.554,56) beschikbaar. Voor 2001 is nog een bedrag van ƒ 28.575,00 (€ 12.966,77) beschikbaar. Er is door 6 amateurkunst-verenigingen een subsidieaanvraag ingediend:

SoSo FoeToe, Nieuwegeins Kamerkoor, het NAS, De Verkommerde Oever, Open Atelier landstad en keramiekgroep De Spil. De commissie Amateurkunst heeft alle subsidieaanvragen positief beoordeeld. Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie besloten om de subsidies toe te kennen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk