Samen werken aan een ’Natuurbestendige Stad’

Nieuwegein werkt samen met haar inwoners en ondernemers aan een ‘Natuurbestendige Stad.’ Een stad die goed tegen veel regen in korte tijd en lange hittegolven kan. In Nieuwegein wonen we een stad met veel groen, wat prettig is tegen de hitte en regenwater goed kan verwerken, maar ook met hier en daar behoorlijk wat beton. Op sommige plekken kan het daardoor erg warm en droog zijn en af en toe hebben bewoners wateroverlast.

De gemeente Nieuwegein: ‘Om dat op te lossen en de stad voor te bereiden op verdere klimaatverandering, vervangen we zoveel mogelijk beton en steen voor groen en leggen we plekken aan waar water naartoe kan om bewaard te worden voor droge tijden. Samen met inwoners vergroenen we hun eigen huis en tuin. Inwoners met een mooi idee om onze stad klimaatbestendiger te maken helpen we natuurlijk graag!’ Voor meer inspiratie: bekijk het digitale inspiratieboek met mooie ideeën voor onze stad.

Samen gaan we de uitdaging aan om onze omgeving Klimaatklaar te maken. Zoals je op deze website ziet, kun je al met simpele oplossingen bijdragen aan het terugdringen van wateroverlast, droogte en hittestress en aan het verbeteren van de biodiversiteit in jouw omgeving.

Het is goed te weten dat gemeenten samen met waterorganisaties allerlei maatregelen nemen om overlast in jouw omgeving te voorkomen. Zij kunnen de overlast niet alleen oplossen. Alleen met jouw hulp maken we het verschil! Bekijk op de pagina van jouw gemeente welke specifieke richtlijnen in jouw buurt gelden, waar je terecht kunt voor vragen en advies én of er subsidieregelingen zijn.

Aanpassing voor regentonnen en groene daken
Het afgelopen jaar zijn veel bewoners aan de slag gegaan met groene daken en regentonnen. Een goede zaak, maar voor het waterschap ook aanleiding om de subsidie voor deze activiteiten te wijzigen: voor groene daken en regentonnen kun je dit jaar een subsidie aanvragen voor ten hoogste 30% van de kosten. Op die manier kunnen ook andere initiatieven van de regeling blijven profiteren.

Subsidieregeling van het waterschap
Jouw waterschap, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer (is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) in jouw waterschapsgebied. Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven.

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven
Met de subsidie voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waterbeheer beter zichtbaar maken. 60% van ons werkgebied staat zonder dijken en gemalen onder water, maar daarvan zijn veel mensen zich niet bewust. Ook moeten we ons voorbereiden op het veranderende klimaat: langere perioden van droogte en hitte, afgewisseld door hevige piekbuien. Dat vraagt actie, en niet alleen van het waterschap!

Hoogheemraad Bernard de Jong: ‘De subsidieregeling is een succes. In 2020 was het beschikbare bedrag van € 100.000,= al voor het eind van het jaar uitgegeven. Het is zo bijzonder om te zien hoeveel inwoners en organisaties bezig zijn met water in hun leefomgeving. Het is niet alleen nodig om in actie te komen, maar vooral ook heel erg leuk om je buurt, samen met anderen, watervriendelijker te maken!’

One thought on “Samen werken aan een ’Natuurbestendige Stad’

  1. Elly

    Het pleintje bij de Hunzewerf in Vreeswijk kan ook wel wat groen gebruiken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren