Weer terug van vakantie

Na de vakantie is het nog even rustig maar ik vond in mijn krantenstapel genoeg aanleiding om een paar zaken aan te kaarten. Van verse lucht tot burgemeesters en huiselijk geweld. De wereld draaide door en doet dat nog wel even.

Burgemeesters

Prima dat, mede dankzij de goede resultaten, het gezamenlijk naar de WK kijken op groot scherm in Nieuwegein zo goed geslaagd is. Zelfs het eindigen als nummer twee, heeft geen onregelmatigheden opgeleverd. Bravo! Jammer dat het in Utrecht gepaard ging met slap gedoe vanuit het stadhuis aldaar. Arme mijnheer Wolfsen. Het lukt nog steeds niet goed om een duidelijke signatuur af te geven. Het is ook moeilijk om vandaag aan de dag burgemeester te zijn. Een zaak om in het oog te houden ook omdat Nieuwegein volgend jaar een nieuwe burgemeester krijgt. De man of vrouw in kwestie zal heel wat in zijn of haar mars moeten hebben.

Verse lucht

In de komkommertijd probeert het AD toch nog wat lezers wakker te schudden met een artikel getiteld: “Geen geld voor verse lucht”, met als ondertiteling: “Nieuwgeinse schoolkinderen dupe van de gemeente”. Onze eigen Ton Voermans geeft een nuchtere analyse van de problematiek; vermeldt iets over TNO onderzoeken en GGD-richtlijnen. Slechte luchtverversing zou de prestaties van leerlingen beïnvloeden. Bij een goede ventilatie maken leerlingen 6 procent minder taalfouten bij een test en zelfs 23 procent minder rekenfouten. Halleluja, het is maar goed dat we TNO en GGD hebben. De invloed van de kwaliteit van het onderwijs zelf komt hier blijkbaar niet aan te pas.

Overigens vind ik dat de gemeente Nieuwegein groot gelijk heeft. Al was het maar dat de oplossing voor de hand ligt en op een bijgaande foto ook uitstekend wordt uitgelicht. Een onderwijzeres zet gewoon het raam open! Ik denk dat we het zo al eeuwen gedaan hebben. Kan, denk ik, ook wel zo blijven. Zorg ervoor dat er voldoende mogelijkheden zijn om met kleine of grotere ramen, al dan niet via een kiertje, verse lucht binnen te halen. En AD Koppenschrijfredactie dam a.u.b. uw sensatiezucht een beetje in!

Huiselijk geweld

Dat neemt toe schrijft de krant. Althans het aantal aanmeldingen neemt toe. Het waarom van deze statistische ontwikkeling is niet duidelijk. Tussen geweld en aanmelden zit nog een wereld van overwegen, angst, twijfel en zo voort. De reactie van de instellingen die een aanpak moeten bedenken zal overigens het aantal aanmeldingen niet doen stijgen. Men wil in die kringen graag meer dwangmiddelen.

De vrijwilligheid waarmee daders en slachtoffers van huishoudelijk geweld meewerken is lastig. Ook is bij de politie onvoldoende bekend dat er een huisverbod opgelegd kan worden. Een evaluatierapport daarover wordt door het College van B& W van Utrecht aldaar aan de raad gestuurd. Er gaat een wereld voor je open wanneer je analyseert wat voor voetangels en klemmen er op de weg van die raadsleden gelegd worden, die volgens B&W te maken krijgen met voorstellen om er iets aan te gaan doen. Om een eerste vraag maar eens neer te leggen het volgende. Hoe zoek je uit dat de klacht gegrond is? Is er een blauw oog voor nodig? Komt er een teller op het slot van slaapkamerdeur zodat vastgelegd wordt hoe vaak een van de partners op de bank mag slapen? Komt er camerabewaking om vast te leggen wie de schuld heeft voor die gesloten slaapkamerdeur?

De naïviteit van de instellingen die om meer dwangmiddelen vragen lijkt mij buitengewoon verontrustend, al was het maar dat die middelen een factor worden in de verhouding of het ontbreken daarvan tussen de betrokken kemphanen.

Source festival

Rondom de Nedereindse plas vond een première plaats. Er werd een twee dagen durend dansevenement gehouden op basis van alternatieve elektronische muziek. Nu is alternatieve muziek voor liefhebbers van Bach tot Vader Abraham een soort van herrie die niet om uit te houden is. De bewoners van de westkant van Nieuwegein kregen de volle laag. Aardig idee van de gemeente Utrecht. Die leggen de geluidsnormen vast, verbannen het festival naar een uithoek van de stad en vergeten de buurtgemeenten, althans zeker Nieuwegein, op de hoogte te brengen.

Oplossingen? Het eenvoudigste is dat weekend lekker naar de kust te gaan en daar te overnachten. Het trachten om het aantal decibellen, die volgens de geluidsnorm geproduceerd mogen worden, te verlagen, is praktisch onmogelijk en duurt trouwens jaren. Utrecht heeft het immers goedgekeurd! Ga daar maar wat aan veranderen! Dus volgend jaar op naar den Haag of Bergen aan zee. Zo kom je nog eens aan de kust. Toch? Ondertussen wordt er in Nieuwegein gewerkt om Utrecht wat beter te laten communiceren. Voorwaar een interessante taak.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk