Wederom vragen over nieuw datalek bij Samen Veilig (SAVE)

Verbazing en ergernis bij politici, bestuurders en andere betrokkenen nadat begin deze week bekend geworden is dat er opnieuw sprake is van een groot datalek bij jeudgzorgbedrijf Samen Veilig Midden Nederland.

Een systeembeheerder van Samen Veilig had het complete intranet per ongeluk op het openbare internet gezet. Duizenden pagina’s waren zo voor iedereen te lezen. Daaronder waren persoonlijke gegevens van medewerkers, persoonlijke verhalen en wachtwoorden tot gemeenschappelijk websites. Ook blijkt dat er nog steeds vertrouwelijke dossiers naar verkeerde personen worden gestuurd. Samen Veilig handelt onder de namen SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis Utrecht. Hier kwam een correspondent van RTV Utrecht achter.

Een jaar geleden schetste een inspreker tijdens een inspraakronde van de gemeenteraad in Nieuwegein een somber beeld over de uitvoering van werkzaamheden door Samen Veilig Midden-Nederland. Mede naar aanleiding hiervan heeft Emiel Holtermann, raadslid voor de PvdA Nieuwegein namens de PvdA kritische vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder (J. Kuiper).

Kuiper erkende dat er twee jaar geleden veel klachten binnenkwamen bij de gemeente. “We hebben een periode gehad hier in Nieuwegein dat er veel klachten waren. Die hebben we in de klanten-arena met onder andere cliënten en Samen Veilig besproken. En daarna is het om ons heen wel enigszins rustig gewordenaldus de wethouder toen.

Eerdere datalek
Holtermann: ‘Drie jaar geleden hadden we in de raad ook al vragen gesteld over een groot datalek bij SAVE en aangedrongen dat de dataveiligheid echt op orde moet zijn.’

Emiel Holtermann, raadslid voor de PvdA in Nieuwegein

Onvoldoende geïnformeerd
Het datalek was al bij Samen Veilig bekend sinds 22 januari, maar het bedrijf heeft de gemeente daar onvoldoende over geïnformeerd. Daarom wil de PvdA in Nieuwegein antwoorden hebben over de volgende vragen. Deze zal zij stellen in de rondvraag van donderdag 17 februari aanstaande.

De vragen:

  1. Het datalek was al bij Samen Veilig bekend sinds 22 januari, maar het bedrijf blijkt de gemeente Utrecht daar onvoldoende en niet tijdig over te hebben geïn- formeerd. Wanneer bent u als wethouder hierover geïnformeerd?
  2. Vindt u met mij dat deze gang van zaken onacceptabel is?
  3. Welke stappen heeft u daarna ondernomen of bent u van plan nog te onderne-men?
  4. Is er volgens u sprake van een structureel probleem met betrekking tot de infor-matiebeveiliging bij Samen Veilig? Kunnen we er nog wel op vertrouwen of alle incidenten van de afgelopen jaren bij ons bekend zijn? Moet dit niet tot op de bo- dem worden uitgezocht door een extern en onafhankelijk onderzoek? Heeft de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Utrecht dhr. Eerenberg u hier al over benaderd en wat zijn daarbij de vervolgstappen? En hoe worden we hier als raad over geïnformeerd?
  5. In 2019 is n.a.v. het functioneren van SAVE een Veranderagenda vastgesteld. Kunt u ons informeren over de laatste stand van zaken omtrent de uitvoering hiervan?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren