PvdA blijft bezorgd over ‘Samen Veilig’

Afgelopen donderdag 4 februari maakte een inwoner van Nieuwegein gebruik van de inspraakronde van de gemeenteraad en schetste een somber beeld over de uitvoering van werkzaamheden door Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN). Zo wees hij er bijvoorbeeld op dat bij beslissingen steeds teruggegrepen wordt op oude rapporten van derden in het dossier die niet geactualiseerd zijn.

De PvdA-fractie maakt zich hierbij grote zorgen. Op basis van dergelijke rapportages worden immers voor ouder(s) en kind ingrijpende beslissingen genomen. Volgens PvdA-raadslid Emiel Holtermann werden dergelijke klachten twee jaar geleden ook al gemeld.

“Melders van klachten gaven toen aan dat de waarheidsvinding in de rapportages niet optimaal was. Zij stelden dat meningen van hulpverleners – die niet direct betrokken waren bij het kind – in rapporten worden overgenomen en vervolgens in de rechtbank als waarheid werden gepresenteerd. Oordeelsvorming door gezinsvoogden en gedragsdeskundigen vindt dan plaats op basis van dossiers in plaats van omgang met het kind en zijn ouders” zegt Holtermann. Op basis van deze en veel andere klachten heeft SVMN in mei 2019 een veranderagenda gepresenteerd.

Volgens de inspreker tijdens de raadbijeenkomst is er echter sindsdien geen verbetering opgetreden. Dit is voor de PvdA-fractie aanleiding om tijdens de Avond van de Raad van 11 februari door het college nader geïnformeerd te worden over de voortgang van de ontwikkelingen rondom SVMN en de samenwerking in de keten van jeugdbescherming en huiselijk geweld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren