Wateroverlast voorkomen door samenwerking

Inwoners van Nieuwegein kunnen vaker te maken krijgen met wateroverlast of overstromingen vanwege de klimaatverandering. Nieuwegein gaat daarom samen met andere Utrechtse overheden op zoek naar oplossingen om deze negatieve gevolgen te verminderen. Daartoe ondertekende wethouder Peter Snoeren op 18 maart een plan van aanpak samen met andere overheden.

Peter Snoeren (wethouder klimaatbeleid): “De risico’s van wateroverlast zijn serieus. Bij extreme buien kan het regenwater niet snel genoeg weg. Bij overstromingen vanuit de Lek of het Amsterdam Rijnkanaal komen grote delen van Nieuwegein zelfs fors onder water te staan. Samenwerking met overheden, maar ook bewoners en bedrijven is noodzakelijk om oplossingen vinden voor dit probleem.”

Klimaatverandering en de inrichting van de openbare ruimte zijn nauw met elkaar verweven. Daarom denken veel partijen op landelijk niveau na over oplossingen voor de risico’s. Het onderdeel ‘ruimtelijke adaptatie’ uit het Deltaprogramma is daar een voorbeeld van. Daarbij wordt de bebouwde omgeving zodanig ingericht en aangepast dat de gevolgen van klimaatverandering kleiner worden. De besturen van regionale partijen willen hiervoor oplossingen zoeken. Het gaat om de gemeenten Bunnik, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht. Deze coalitie wil ook andere partijen en overheden in de regio bij dit onderwerp betrekken.

Inwoners kunnen zelf ook wat doen om schade te beperken. Betegelde tuinen zorgen voor extra regenwater in de riolen. Na hevige regenbuien kunnen riolen niet al het water direct afvoeren en ontstaat er grotere kans op wateroverlast. Het is daarom belangrijk dat een tuin voor een deel uit gras, aarde of grind bestaat, zodat regenwater in de grond kan zakken. Daarbij zorgt meer groen in de straat voor minder ‘hittestress’ en een aangenamere temperatuur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk