Wat de krant niet schreef

Afgelopen donderdag vertelde het AD over de raadsvergadering van de woensdag daarvoor en vooral over de bespreking rondom het nieuwe theater en de aanpalende parkeergarages. Zoals te doen gebruikelijk werd het voorstel aangenomen, waarbij de krant wat mopperde over tegenstribbelende splinterpartijen.Het betrof hier echter bijna éénderde van de stemmen, 10 van de 32 aanwezige raadsleden, en daar waren partijen bij die op dit moment in den landen een stuk groter zijn dan bijvoorbeeld de PvdA. Hun gemopper was overigens een zaak waaraan de krant ook best wat aandacht zou mogen besteden.Het Nieuwegeinse college heeft namelijk neigingen om met steeds grotere bedragen boven water te komen. Daarbij is dan een brede uitleg over de oorzaken. Zo blijkt het theater duurder te worden vanwege de daaronder aan te leggen parkeergarage. Bovendien blijkt dat bij de eerdere berekeningen over het hoofd gezien is, dat een moderne theateruitrusting een stuk kostbaarder is dan oorspronkelijk was gedacht. Tegenover deze extra’s staan dan besparingen door het bouwen van een kleinere parkeergarage met minder parkeerplaatsen.De besparing van meer dan € 11 miljoen voor 235 parkeerplaatsen betekent een voordeel van bijna € 50.000 per parkeerplaats. Dat lijkt me een sterk verhaal. Na een opmerking in de Raad komt er van de wethouder geen antwoord. Ik ben bang dat hij het niet weet, omdat het waarschijnlijk wel weer een schatting zal zijn. Vergeet niet dat er, al dan niet geheim, 19 bijlagen waren, waaronder tamelijk ingewikkelde papieren. Het ‘waarom’ van al die veranderingen blijft overigens vaak voor een belangrijk deel verborgen.Tenslotte blijkt het meeste wat er aangedragen is schattingen te betreffen, op een deel na dat voortkomt uit de aanbesteding van de ruwbouw. De VSP heeft gevraagd om voortaan, eventueel op geel papier – dat wil zeggen als geheim document – aan te geven wat er oorspronkelijk is aangenomen, hoe het er nu bij staat en wat er dan nog bij kan komen.Voor een lekenbestuur is de informatie die er over de Raad wordt uitgestort eenvoudigweg onleesbaar. Ik denk dat waarschijnlijk de meeste collegeleden ook tijd nog kennis genoeg hebben om dit allemaal te doorgronden. Het zou me niet verbazen dat – zoals wel vaker – de complexiteit van het geheel enigszins misbruikt wordt om de zaak erdoor te krijgen.Ik zou namelijk best eens willen weten wie er in die fracties de benodigde kennis heeft en dus eigenlijk verantwoordelijk is dat al deze kostbare zaken zo doorgedrukt kunnen worden. Voorlopig beaamde het CDA bij monde van de heer Wijntjes dat dit soort rapporten best een stuk eenvoudiger gepresenteerd mogen worden. Wij zijn het met hem eens. Al was het maar dat je dan de mogelijkheid hebt een wezenlijke discussie tot stand te brengen.Dat de krant het ook niet meer kan volgen is in deze niet onbegrijpelijk, maar wel jammer. Of is het misschien alleen maar economische voorzichtigheid? Een kritisch krantenartikel heeft naast de soms terechte kritiek van de oppositie ook een functie. Namelijk dat het college en haar organisatie zich genoopt voelen om extra hun best te doen. Dat is gunstig voor de hele stad. Het heeft niets met politiek te maken, maar met het begrijpen hoe sommige dingen tot stand komen. Daar hebben we allemaal wat aan. Zelfs wethouders…Dat die krant zo voorzichtig is? Ja, die behoort tot een concern dat via de Molenkruier graag weer het contract voor de gemeentepagina’s wil veroveren. Ons Nieuwegein wil dat natuurlijk ook. Al doende wordt de journalistieke vrijheid waarschijnlijk een beetje in banen geleid. Iedereen weet namelijk aan welke kant het brood beboterd is. In ieder geval maakt die concurrentie dat de beide plaatselijke bladen een stuk zorgvuldiger bezorgd worden. Johan Cruyf zei het al: ‘Elk nadeel heb…’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren