Katern

Waarom Bitcoin goed is voor de wereldhandel

Bitcoin is een gedecentraliseerde digitale valuta die wereldwijd wordt erkend en geaccepteerd als een legitiem betaalmiddel. Hoewel alleen El Salvador Bitcoin wettig betaalmiddel heeft gemaakt, staan verschillende andere landen entiteiten en individuen toe om het te gebruiken als betaling voor verschillende goederen en diensten. De meeste gebruikers van Bitcoin gebruiken het voornamelijk om wereldwijd transacties uit te voeren, omdat het een veiligere, snellere en goedkopere valuta is dan fiatgeld. Waarom is Bitcoin goed voor de wereldhandel? Dus als u op zoek bent naar een gerenommeerd handelsplatform, kunt u De Officiële Website van het meest populaire handelsplatform online bezoeken.

Zeer efficiënte grensoverschrijdende transacties
Wereldwijde traders wisselen goederen en diensten uit in verschillende landen met sterk uiteenlopende beleidsmaatregelen en wetten. Hoewel transacties nog steeds plaatsvinden in fiatvaluta’s, zijn klanten voortdurend onderworpen aan diverse beperkingen. Zo stellen centrale banken strenge regels vast voor specifieke transacties, volumes en frequenties voor bedrijven en particulieren. De instellingen kunnen zelfs betalingen naar en uit sommige geblokkeerde landen weigeren.

In tegenstelling tot geld, binden overheidsregels of institutionele invloeden Bitcoin niet. In plaats daarvan draait het op een gedecentraliseerd, op consensus gebaseerd netwerk. Dat betekent dat geen enkele bank, geldverwerker of autoriteit de soorten, volumes en frequentie van Bitcoin-transacties kan beperken. Bovendien zijn er geen beperkingen aan wie of waar u Bitcoin kunt verhandelen. Met Bitcoin kan iedereen op het netwerk zelfstandig Bitcoin versturen, ontvangen, uitgeven en opslaan.

Snelle en goedkope verwerking van betalingen
De wereldhandel vindt plaats tussen verschillende partijen in verschillende delen van de wereld, die slechts bijeen worden gebracht door de noodzaak om goederen en diensten uit te wisselen. Bij dergelijke transacties worden van oudsher fiatvaluta’s gebruikt, waarvoor de partijen vaak via bepaalde instellingen zoals banken en geldverwerkers moeten gaan om grensoverschrijdende betalingen te verrichten.

Het inschakelen van derden gaat echter gepaard met grotere vertragingen en hogere kosten, aangezien elke dienstverlener zijn eigen voorwaarden heeft. Bitcoin is gedecentraliseerd, en zijn gebruikers hebben geen banken of geldverwerkers nodig om betalingen af te wikkelen. Het blockchainnetwerk van Bitcoin verifieert en valideert transacties zonder tussenkomst van derden. In plaats van de uren, dagen of weken die gewoonlijk nodig zijn om overboekingen van fiatgeld te verwerken, duren Bitcoinbetalingen gemiddeld 10-30 minuten.

De afwezigheid van tussenpersonen bij Bitcoin-transacties zorgt voor bijna onmiddellijke en goedkopere internationale betalingen. U kunt Bitcoin-betalingen rechtstreeks verwerken via een persoonlijke portemonnee of een vertrouwd uitwisselingsplatform.

Verbeterde transactiebeveiliging en transparantie
Er is een groeiend wantrouwen tussen de traditionele financiële instellingen en het publiek. En dat komt vooral door de vele partijen en het papierwerk dat bij grensoverschrijdende transacties komt kijken. Het afnemende vertrouwen tussen dienstverleners en klanten heeft geleid tot de behoefte aan een gestroomlijnd betalingssysteem, en Bitcoin zou de beste oplossing kunnen zijn.

Bitcoin is een gedigitaliseerde valuta, en het gebruik ervan brengt geen papierwerk met zich mee. U hebt alleen een smartphone, computer of tablet en een internetverbinding nodig om Bitcoin te verhandelen, waarbij u publieke sleutels gebruikt om uzelf te identificeren. Zo geeft u uw echte identiteit niet prijs, want de sleutel is een reeks willekeurige cijfers en letters die uniek is voor elke portemonnee. Gebruikers moeten hun publieke sleutel koppelen aan een private sleutel om transacties via hun portemonnee te autoriseren. Dat zorgt voor meer autonomie voor de gebruiker en meer veiligheid bij transacties.

De blockchain van Bitcoin verifieert en valideert alle transacties in een digitaal openbaar grootboek. De informatie is gecodeerd en alleen gebruikers op het netwerk hebben er toegang toe. Het Bitcoin-grootboek maakt het noodzakelijk dat beide partijen de voorwaarden van hun overeenkomst nakomen en betalingen uitvoeren zonder oneerlijkheid. Bovendien zijn alle gevalideerde Bitcoin-transacties op het blockchain-grootboek onomkeerbaar, waardoor dubbele uitgaven en andere frauduleuze risico’s worden voorkomen.

Over het geheel genomen is Bitcoin misschien een uitvinding die nog in de kinderschoenen staat. Het heeft echter al bewezen dat het de wereldhandel kan veranderen door efficiënte grensoverschrijdende transacties, snelle en goedkope verwerking van betalingen en meer autonomie, veiligheid en transparantie bij transacties mogelijk te maken.

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk