VVD Nieuwegein: ‘Financieel evenwicht, de basis op orde en beter wonen’

Donderdagavond 5 november jl. vonden in Nieuwegein de jaarlijkse algemene beschouwingen plaats. Tijdens deze raadsvergadering stelde de Nieuwegeinse raad de programmabegroting 2021 en de nota Duurzaam financieel evenwicht vast. De Nieuwegeinse VVD maakte zich er hard voor dat er, zolang er grote gemeentelijke tekorten bestaan, geen moties aangenomen worden die niet budget neutraal uitgevoerd kunnen worden. Simpel gezegd; er kan geen geld uitgegeven worden, zonder er andere dingen voor te laten. Eerst het huishoudboekje op orde en dan werken aan een verantwoord uitgavenpatroon.

Henk Jan Schat, fractievoorzitter van de Nieuwegeinse VVD

Zeker in deze onzekere tijd waarin nog niet alle Coronagevolgen zichtbaar zijn en we er nog geen zicht op hebben hoe de gemeente er straks voor zal staan. Henk Jan Schat, fractievoorzitter van de Nieuwegeinse VVD: “Als ik de bijdrage van alle andere partijen vandaag zo aanhoor, hoor ik van iedereen ‘wensenlijstjes’, terwijl het daar vandaag niet om draait. We hebben een begroting voor ons liggen met enorme tekorten; daar zouden we het over moeten hebben.” We willen immers een financieel degelijke stad met lage gemeentelijke belastingen en een verstandig uitgavenpatroon.

Bijvoorbeeld binnen het sociaal domein zien we al langere tijd grote tekorten ontstaan. Om deze tekorten te verminderen moeten we aan de juiste knoppen draaien. Maar dan moeten we wel goed voor ogen hebben welke knoppen dit zijn. Daarom pleit de Nieuwegeinse VVD voor een beter overzicht van de financiële situatie binnen het sociaal domein en inzicht in waar ruimte zit. Om zo aan de juiste knoppen te kunnen draaien, terwijl we tegelijkertijd de basis op orde houden voor onze inwoners.

Maar ook de enorme woningbouwopgave die we hebben moet onder de aandacht gebracht worden. Henk Jan Schat: “De komende 10 jaar moeten er 5000 extra woningen gebouwd worden. Woningen in het midden en hogere segment blijven nu achter, terwijl dit nu net de woningen zijn, die er voor moeten zorgen dat mensen een stap in hun wooncarrière kunnen maken binnen Nieuwegein. Ook worden er nu teveel kleine woningen gebouwd; in de concept woonvisie is nu een minimum van 50 m2 opgenomen. Wij zouden dit graag oprekken naar 65 m2. Mede gezien er de laatste jaren met de kantoortransformaties voldoende van dit soort kleine woningen zijn bijgekomen.“

Kortom; de Nieuwegeinse VVD vindt het belangrijk dat we de financiën op orde krijgen, dat we binnen het sociaal domein inzicht krijgen aan welke knoppen we kunnen draaien, dat er meer aandacht komt voor woningbouw in het midden en hoger segment en dat we mensen de ruimte geven om prettig te wonen.

Volgend jaar bestaat Nieuwegein 50 jaar. Wij hopen dat we dit feestelijke moment kunnen vieren met alle 63.500 mensen die er met plezier wonen. Nieuwegein is een stad met veel voorzieningen en lage woonlasten. Als Nieuwegeinse VVD hebben we ons hier altijd hard voor gemaakt en dat zullen we blijven doen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!