VVD Fractie in gesprek over bezuingingen

Op 9 november zal de eerste raadsvergadering in het nieuwe gemeentehuis in het kader staan van de programmabegroting 2012. Hierin verweven is de strategische heroriëntatie. Het doel hiervan is te zorgen dat de gemeente Nieuwegein de crisis het hoofd kan blijven bieden, nu en in de toekomst. Het zal niemand ontgaan zijn dat de hele wereld in de greep is van deze crisis. En dat maatregelen noodzakelijk zijn. Het rijk heeft in het regeerakkoord 18 miljard opgenomen om aan ombuigingen te realiseren. In Nieuwegein staat in het coalitieakkoord een bedrag van circa 6 miljoen opgenomen aan bezuinigingen. Het college is gekomen met een voorstel met een kleine 4 miljoen aan bezuinigingen. Dit lijkt mee te vallen ten opzichte van het coalitieakkoord. Hieraan vooraf is al 2 miljoen gerealiseerd door efficiency en versobering van de ambtelijke organisatie.

Op 29 oktober ging de VVD fractie in gesprek met een vijftal instellingen om de impact van de aangekondigde bezuinigingen uit deze strategische heroriëntatie te polsen.

We spraken met de Kom, de Bibliotheek, de sportraad, SWN en Vitras. Bijna vanzelfsprekend is geen enkele organisatie blij met de bezuinigingen. We spraken intensief met de instellingen en waren vooral op zoek naar de manier waarop we gezamenlijk de bezuinigingen vorm kunnen geven. Want laten we er duidelijk over zijn, Bezuinigingen zijn onontkoombaar en een constructieve bijdrage van organisaties maken deze bezuinigingen aanzienlijk makkelijker.
Natuurlijk is het van belang om alle voors en tegens te bekijken en daarna keuzes te maken om te zorgen dat de financiën op orde blijven.

De VVD zal dit doen vanuit het liberaal gedachtegoed. Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Vertaalt naar de strategische heroriëntatie spreken we dan over zelfredzaamheid, slimmer organiseren en verantwoordelijkheid leggen waar het hoort.

Op 9 november tijdens de begrotingsbehandeling zal het debat aangegaan worden met de andere partijen. De VVD nodigt u uit vanaf 15.00 uur in de raadszaal in het nieuwe Stadshuis.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk