VVD en CDA blij met verruiming mobiel cameratoezicht in Nieuwegein

De VVD en het CDA zijn blij met de verruiming van de mogelijkheid van inzet cameratoezicht in Nieuwegein. Beide partijen hebben zich aanhoudend ingespannen de mogelijkheden van cameratoezicht optimaal te benutten, als onderdeel van een keten aan maatregelen voor de veiligheid. Het College heeft nu besloten de mogelijkheden die de wetgever biedt ook te verankeren in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De APV kan gezien worden als een set van lokale geboden en verboden, maar ook van bevoegdheden voor het nemen van maatregelen als die regels worden overtreden of in het geding komen. VVD-fractievoorziter Mark Snoeren: “Zo kan nu dus ook geregeld worden dat de burgemeester, in de strijd tegen aanhoudende overlast, gemotiveerd opdracht kan geven om mobiele camera’s te plaatsen op plekken met overlast. Voorheen kon dat alleen met vaste camera’s”. VVD en CDA zijn daar blij mee omdat op deze manier de gereedschapskist van veiligheidsmaatregelen uitgebreid is en flexibeler is geworden. Wanneer lichtere maatregelen niet helpen, kan ook naar zwaardere middelen gegrepen worden in het belang van veiligheid.

Naast mobiel cameratoezicht zouden de partijen ook graag zien dat er een blowverbod ingesteld kan worden op plekken waar het gebruik van drugs tot hinderlijke en aanhoudende overlast leidt. CDA-fractievoorzitter Roelof de Wild: “De drugsoverlast is op plekken in Nieuwegein soms fors. Bewoners klagen daar terecht over. Helaas liggen de politieke meningen in de gemeenteraad nog te ver uit elkaar. Maar dat was eerder bij cameratoezicht ook het geval, dus wie politieke geduld heeft krijgt mogelijk vanzelf het veiligheidsgelijk aan zijn of haar kant.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk