Vrijwilligersorganisaties straks af van Precariobelasting

Als het aan de Verenigde Senioren Partij (VSP), het CDA, VVD, D66, PvdA en Ieders Belang (Groep de Jong) ligt, hoeven vrijwilligersorganisaties in Nieuwegein binnenkort geen Precariobelasting meer te betalen. Hiertoe is een zogenaamde ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ aangenomen in de raadsvergadering van donderdag 25 januari jl. De VSP, initiatiefnemer van de motie, is tevreden met de toezegging van het college.

Met de motie is een verzoek aangenomen om een onderzoek naar vrijstelling Precariobelasting voor vrijwilligersorganisaties in Nieuwegein die activiteiten organiseren met een flinke uitstraling voor Nieuwegein en (daar buiten) te doen.

Aanleiding is de noodklok die de Stichting Activiteitengroep Vreeswijk (SAV) onlangs luidde. In 2017 moest de stichting alleen al € 2.000,00 ophoesten aan deze zogenaamde ‘straattaks’ zonder dat er nog maar iets georganiseerd was. Hiermee dreigen diverse evenementen om zeep te worden gebracht.

Het college zal nu spoedig een onderzoek instellen naar de mogelijkheden tot het opnemen van een vrijstellingsbepaling in de Verordening Precariobelasting voor vrijwilligersorganisaties in Nieuwegein die activiteiten organiseren die een positieve bijdrage leveren aan het imago van Nieuwegein. De gemeenteraad zal zo spoedigmojgelijk geïnformeerd worden over de uitkomsten van het nog in te stellen onderzoek.

De motie

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk