Voortzetting U-pas periode juli 2013 – juli 2014

Beslispunten: De raad verzoeken om de overeenkomst voor de U-pas voor de periode van 1 juli 2013 tot 1 juli 2014 te verlengen. – De raad verzoeken om instemming met de beleidswijzigingen en met de verhoging van de inkomensgrens voor de U-pas per 1 oktober 2013 naar 125% van de inkomensnorm. – De begroting van 2013 en 2014 op basis van deze besluitvorming aan te passen, door middel van het vaststellen van de 8e wijziging van de programmabegroting en € 135.500 ten laste te brengen van de algemene reserve. -De raad middels bijgevoegde brief informeren waarom bij het indienen van het raadsvoorstel af wordt geweken van de reguliere routing procedure. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren