Katern

Voortgang Sportpark Parkhout

De planvorming rondom de upgrade van Sportpark Parkhout is al een aantal jaren gaande, maar beginnen steeds concreter te worden. Er zijn zelfs al zichtbare werkzaamheden op het terrein te zien, zoals baggerwerkzaamheden, het dempen van een sloot en de kap van een aantal bomen. We nemen u even mee in wat er de afgelopen tijd gebeurt is.

Begin september 2021 is er een digitale bewonersoverleg geweest. Hierin is door de projectleider vanuit gemeente Nieuwegein een toelichting gegeven op het raadsbesluit van 2020 over de indeling van het sportpark. De hockeyclub MHCN zal aan de zuidzijde ingepast worden en de twee voetbalverenigingen krijgen een gezamenlijke accommodatie tussen de hockey- en voetbalvelden. Bewoners hebben tijdens dit overleg hun zorgen geuit. Zo hebben de bewoners aan de Helmkruid aangegeven dat trillingen van o.a. bouwverkeer tot schade aan hun woningen kan leiden. Ook zijn er zorgen over geluidsoverlast vanuit het sportpark en de sportkantines, het toenemende aantal benodigde parkeerplaatsen met de daar bijbehorende verkeersbeweging en de bewegwijzering naar het sportpark.

Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2021 zijn er een aantal beslissingen genomen, waarmee planproces weer een stap heeft gemaakt. Zo komt er een 4e kunstgrasveld waar de voetbal- verenigingen (op advies KNVB en BAS) om hebben gevraagd. Voor de hockey zullen 38 extra parkeerplekken worden gerealiseerd.

Aan het Parkhout (de weg door park Oudegein) komt een uitbreiding van het parkeerterrein en de ontsluiting naar het hockeycomplex. Daarmee wordt het Helmkruid ontzien van bezoekersverkeer aan het Sportpark. Alleen toeleveranciers en bestemmingsverkeer zal nog gebruik maken van het Helmkruid. Er zullen diverse onderzoeken worden gedaan, onder andere naar het wegprofiel van Helmkruid en de mogelijkheid om een 15 km zone hier in te stellen.

Deze beslissingen zijn tijdens het digitale bewonersoverleg van 18 januari jl. aan de belangstellenden toegelicht. Ook is er een voorlopige planning getoond waarbij in het derde kwartaal van 2022 gestart wordt met de realisatie van de voetbalaccommodatie en -velden. De accommodatie zal in de tweede helft van 2023 in gebruik genomen worden. In deze periode wordt ook een start gemaakt voor het hockeycomplex en -velden. Vanaf augustus 2024 kan er op Sportpark Parkhout gehockeyd worden.

Tijdens dit overleg hebben bewoners nogmaals hun zorgen geuit, met name over de verwachte geluidsoverlast, o.a. vanaf het balkon van de nieuwe kantine en eventuele schade door trillingen aan de woningen aan het Helmkruid.

Het Wijkplatform zal dit proces dan ook nauwlettend blijven volgen en bemiddelen tussen bewoners, gemeente en sportverenigingen wanneer daar aanleiding voor is.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren