Voortgang regionale natuur- en milieueducatiesamenwerking BuitenWijs

Samenvatting: Sinds 2009 werkt de gemeente Nieuwegein samen met de gemeenten Houten, Lopik en IJsselstein op het gebied van natuur- en milieueducatie (NME). De afgelopen vier jaar is een regionaal basisaanbod ontwikkeld voor het primair onderwijs. Het college heeft ingestemd met het doorgaan van de regionale BuitenWijssamenwerking onder het aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Dit mede n.a.v. de evaluatie die laat zien dat betrokkenen (gemeenten en scholen) erg tevreden zijn over aanbod en ondersteuning de afgelopen vier jaar. Beslispunten:

1. Kennis nemen van het rapport ‘Evaluatie en Toekomst BuitenWijs’.
2. Aangaan van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst BuitenWijs 2013 voor de voortzetting de BuitenWijssamenwerking met de gemeenten Houten, IJsselstein en Lopik op het gebied van natuur- en milieueducatie.
3. Het met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst BuitenWijs 2013 ontstane 0,1 fte dekkingstekort dekken uit de vacature ruimte afdeling Duurzame Ontwikkeling.
4. Informeren van de raad met bijgevoegde brief. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren