Voorontwerpbestemmingsplan Jutphaas-Wijkersloot

In het kader van de inspraak en het vooroverleg met instanties over het voorontwerpbestemmingsplan Jutphaas-Wijkersloot zijn diverse reacties ingediend. Het college stemt in met de beantwoording op de ingediende reacties. Het voorontwerp zal naar aanleiding van de reacties worden aangepast. De belangrijkste aanpassing betreft een gewijzigde bedrijvenregeling, waarbij de bedrijven die nu nog op bijlage 3 van de “Lijst van aanwezige bedrijven” zijn geplaatst positief (specifiek) zullen worden bestemd.

Op dit moment worden de wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan. Het aangepaste plan zal vervolgens besproken worden in de commissie Ruimtelijke Inrichting en Milieu (RIM) van 16 november 2004. Na behandeling in deze commissie ontvangen de indieners van inspraakreacties en de instanties die in het kader van het vooroverleg hebben gereageerd, de beantwoording op de door hun ingediende reacties.

De opmerkingen van de commissie kunnen consequenties hebben voor de antwoorden op de inspraakreacties. Daarom worden die pas nà bespreking in de commissie toegestuurd aan de indieners van een reactie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren