Katern

Voorlopige opbrengst sponsorwandeltocht Rien Nijsse ruim € 6.450,-

De voorzitter van de Stichting Maatschappelijk Parkhout (SMP), Rien Nijsse, heeft in de maand september het ‘Pelgrims pad’ gewandeld. De Pelgrimstocht voert van Amsterdam dwars door Nederland naar Maastricht, een tocht van bijna 500 km. Rien heeft in de 20 etappes elke dag een andere meeloper uitgenodigd, waardoor het nooit saai is geworden. Vooraf had hij als doel gesteld om zich te laten sponsoren door familie, vrienden, bekenden van de voetbalclub, oud-collega’s en deelnemers aan de activiteiten van de Stichting Maatschappelijk Parkhout.

Rien wordt onthaald op Sportpark Parkhout

Doel en Missie
De Stichting Maatschappelijk Parkhout (SMP) wil bijdragen aan een fijn leefklimaat en leeftijdsvriendelijke omgeving op Sportpark Parkhout in Nieuwegein voor inwoners van de gemeente en omgeving. ‘Het is onze missie is om de betrokkenheid van Sportvereniging Parkhout met Nieuwegein te vergroten door het opzetten en uitvoeren van sociale activiteiten, waarbij de faciliteiten van het sportpark worden ingezet. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, jong en oud, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst en geaardheid, zich welkom en thuis voelt op ons sportpark. De stichting ondersteunt een inclusieve samenleving’ aldus de stichting.

De opbrengst van deze sponsorwandeltocht komt geheel ten goede aan de hieronder beschreven projecten van de SMP, waardoor er voor volgend jaar alweer een basis is gelegd om de activiteiten te continueren.

De stichting organiseert met gebruikmaking van de kantine bij sv Parkhout op dinsdagmorgen en donderdagmiddag bijeenkomsten voor ouderen uit Nieuwegein en omstreken. Kenmerkend van deze bijeenkomsten is dat van de deelnemers geen bijdrage wordt gevraagd. Daarnaast zijn er vrijwilligers welke deze ochtend en middag geheel belangeloos, mogelijk maken. De bijeenkomsten hebben als werktitel Met En Voor Elkaar 75+ en Met En Voor Elkaar 55+, MeVe dus!

Op dinsdag is ernaast sjoelen, biljarten, rummikuppen en klaverjassen ook een gratis lunch voor de ongeveer 45 deelnemers, welke er wekelijks zijn. Op donderdagmiddag zijn de bovengenoemde activiteiten er ook maar is er geen lunch, er worden dan wel een tweetal gratis consumpties verstrekt.

De organisatie van de activiteiten wordt mede mogelijk gemaakt door medewerking van cliënten van Reinaerde, stagiaires van het ROC Midden Nederland de wandelvoetballers van sv Parkhout om ouderen op te halen en thuis te brengen en de gastvrouwen.

Kijk voor het verslag van Rien zijn wandeltocht op de website van de stichting door deze link te kopiëren in de browser. Onder het kopje Projecten vindt u op de website meer informatie over de dinsdag en donderdag activiteiten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk