Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen 2014

Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen 2014 aangaande het huidige en toekomstige hoofdstembureau tevens centraalstembureau (hoofd/centraal stembureau). Samenvatting:

In de Kieswet, artikel E7, E9 en Ell is geregeld dat voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad een hoofd/centraal stembureau moet worden ingesteld en er een geschikte ruimte moet worden aangewezen voor het houden van zittingen. Beslispunten: Met ingang van de datum van dit collegebesluit:

1. ontslag te verlenen aan de plaatsvervangend voorzitter mevrouw M. Gianotten, het lid de heer E. Luchtenburg en plaatsvervangend lid de heer TJ. Laponder.
2. voor de resterende periode, tot 1 januari 2014, in hun plaats te benoemen als plaatsvervangend voorzitter de heer S.C.R. Hazebroek, lid de heer F.E. Contant en plaatsvervangend lid de heer M. Schermer.
3. Voor een nieuwe periode van 1 januari 2014 t/m 31 december 2017, de plaatsvervangende voorzitter, de leden en plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau te benoemen. De volgende leden en plaatsvervangende leden worden daarvoor voorgesteld: Plv. voorzitter de heer S.C.R. Hazebroek; Lid mevrouw A.J. ter Horst; Lid de heer J.D. Jongeneel; Lid de heer F.E. Contant; Plv.Lid de heer M.R.P. Schermer; Plv.Lid mevrouw A.A. van Rijkom; Plv.Lid mevrouw Y.A.H. de Groene.
4. Voor het houden van (openbare) zittingen van het hoofd/centraal stembureau de Raadzaal van de gemeente Nieuwegein in het Stadshuis als ruimte aan te wijzen. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren