Vloerenovatie voor Scholencomplex Batau

In het scholencomplex Batau zuid wordt binnenkort een vloeroppervlakte van 2000 m2 gerenoveerd aan de onderzijde, voor de aangrenzende gymzaal de Driehoek komt daar nog een oppervlak van 515 m2 bij. De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van constructieve ondersteuningen van de Kwaaitaalvloeren. Gelijktijdig worden de CV leidingen onder de vloer vernieuwd door het bedrijf Balm BV uit Vianen.In het verleden zijn veel systeemvloeren gefabriceerd met chemicaliën in het beton om het verhardingsproces te versnellen. Nu, 30 jaar later, blijken deze stoffen de wapening aan te tasten waardoor de draagkracht van de vloer verminderd.In Nieuwegein staan veel woningen met dezelfde schade onder de vloeren. Er is al lang een discussie gaande binnen zowel de locale als de landelijke politiek om de gedupeerde bewoners op enige wijze financieel tegemoet te komen, uiteindelijk zonder resultaat. De Aannemer uit Vianen stelt bewoners van deze woningen voor om hun vloeren te laten herstellen in combinatie met de uitvoering van dit project. Gelijktijdige uitvoering levert een financieel voordeel op dat Balm in mindering wil brengen op de aanneemsom.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk