Vervolg NIEUWegein GROEN

Vervolg NIEUWegein GROENNa de drukbezochte avond in oktober over het groen in onze wijk organiseert de gemeente nog 3 inloopavonden om de bewoners te informeren.Deze avonden vinden plaats op 23, 28 en 29 november, tussen 19.00 uur en 21.00 uur in buurtcentrum Feniks. Elke avond ligt de nadruk op een bepaald deel van de wijk. Bewoners uit het betreffende deel hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen.De bewonersenquête en de feedback die de bewoners op 4 oktober hebben gegeven zijn de basis voor het ontwerp dat de bewoners wordt voorgelegd.
 Indeling
Op donderdag 23 november is de informatie vooral gericht op de wijk rondom Donkeregaarde en Karrespoor. Op dinsdag 28 november komt de deelwijk rondom Braamgaarde, Citadel en de Edelsteenbuurt aan de beurt. Op woensdag 29 november zijn de bewoners in het Noordwesten, omgeving Martinusgaarde, uitgenodigd.
 Hoe gaat het verder?
Na de informatieavonden liggen de plannen nog drie weken ter inzage op het gemeentehuis. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen daarna nog tot 20 december reageren. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website www.nieuwegein.nl en via de gemeentepagina van De Molenkruier.
Als er in de plannen bomen verdwijnen, dan wordt een aanvraag voor een kapvergunning in de Molenkruier gepubliceerd.
Voor stukjes grond, die in aanmerking komen voor uitgifte als snippergroen, worden de betrokken bewoners persoonlijk benaderd.
Voor het herinrichting en keuzebeleid van speelplaatsen heeft het wijknetwerk een adviesrol op zich genomen. Zij organiseren op 12 december een overlegavond in buurtcentrum Feniks. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het wijknetwerk, Klare Stock (tel. 06-43368431).
 In de volgende nieuwsbrief, die wij begin december rondsturen, gaan we in op de onderwerpen die op de avonden ter sprake zijn gekomen. 
Als alle informatie is verwerkt, volgt een fase waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voorjaar 2007 is de geplande start van deze uitvoering.
 Meer informatie over NIEUWegein GROEN kunt u vinden op de internetpagina van de gemeente: www.nieuwegein.nl > Actuele projecten > NIEUWegein GROEN.
  

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren