Verordening elektronische publicatie Nieuwegein

Sinds de inwerkingtreding van Wet elektronische bekendmaking worden bepaalde besluiten van de decentrale overheden digitaal bekend gemaakt dan wel digitaal beschikbaar gesteld.

Vanaf 1 januari 2014 is het zelfs wettelijk verplicht om de vaststelling van verordeningen bekend te maken in het digitaal Gemeenteblad. In het Gemeenteblad kunnen ook andere typen publicaties zoals kennisgevingen over (ontwerp)besluiten, aanvragen en andersoortige berichten worden opgenomen.
Alvorens dit daadwerkelijk kan plaatsenvinden is een verordening vereist waarin geregeld wordt dat dit soort publicaties elektronisch kunnen worden bekendgemaakt. Het college stelt de gemeenteraad voor om de (concept) Verordening elektronische publicatie Nieuwegein vast te stellen. Beslispunten:

1. Instemmen met de (concept)Verordening elektronische publicatie Nieuwegein en deze verordening ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
2. Aan de juridisch adviseurs van CJP, de senior medewerker financieel beleid en senior medewerker planning en control van de afdeling Financiën:
– een mandaat verlenen om regelingen te publiceren,
– een machtiging verlenen om kennisgevingen te publiceren, en de Mandaatregeling gemeente Nieuwegein te wijzigen conform bijgevoegd voorstel. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren