Katern

Verkiezingen geweest, nu blik op de toekomst

De verkiezingen liggen alweer meer dan een week achter ons. De lijsttrekkers en hun fracties hebben inmiddels overlegd en nagedacht over de uitslag en deze overpeinzingen met elkaar gedeeld en geëvalueerd in het duidingsdebat. Nu is het aan de partijen om een coalitie te gaan vormen. Het is van tevoren niet bekend hoe lang dit proces duurt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kon er na een kleine drie maanden een college benoemd worden.

Startprogramma
In de tussentijd is het ook belangrijk dat de nieuwe raad snel en goed zijn werk kan gaan doen. Daarom vinden er de nodige momenten plaats waarop nieuwe raadsleden van alles kunnen leren over het raadswerk. Donderdagavond 24 maart vindt in dat kader de eerste avond van het startprogramma plaats.

Belangrijke agendapunten: wat doet de griffie, wat is de rekenkamercommissie en hoe zit de ambtelijke organisatie eigenlijk in elkaar? Voor elke inwoner interessant om te weten, maar voor een raadslid in het bijzonder onmisbare kennis.

Ook in april vindt drie keer een avond plaats in het kader van het startprogramma. Ook de startconferentie op 2 april, die vooral gericht is op ontmoeting en inspiratie, is voor de raadsleden een belangrijk moment.

Bijzondere raadsvergaderingen
Al eerder werd hier melding gemaakt van de afscheidsraad en de installatieraad op resp. 29 en 30 maart. Daarna mag de raad echt gaan beginnen. 7 april vindt alweer de eerste Avond voor de Stad plaats. De agenda hiervoor is inmiddels bekend en te vinden op de website van de raad. Spoedig zal hier ook meer informatie verschijnen over de nieuwe vergadercyclus en de thema’s die in april besproken gaan worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk