Verkeerssystemen in Nieuwegein

Nieuwegein krijgt binnenkort een Parkeer Verwijs Systeem en een Groene Golf. Wat zijn dat nu voor een systemen, wat kun je ermee in Nieuwegein en wat is er nog meer? Dynamische Verkeer Management (DVM) en Parkeer Verwijs Systeem (PVS) in Nieuwegein.

Rijkswaterstaat past al jaren Dynamisch Verkeer Management toe om meer verkeer over hetzelfde stukje asfalt te persen. Voorbeelden van hiervan zijn spits- plusstroken, Dynamische routeinformatiepanelen (DRIP) met route en reistijdinformatie en incidentmanagement, het snel afhandelen van ongevallen zodat andere weggebruikers hier minimaal overlast van hebben. Dynamisch Verkeersmanagement wordt de laatste jaren ook steeds meer ingezet door provincies en de grotere gemeenten. Om DVM toe te kunnen passen zijn intelligente verkeerssystemen nodig.Gemeenten passen DVM toe voor een betere doorstroming, minder uitstoot van milieu belastende stoffen en om het verkeer te voorzien van dynamische route informatie en reistijdinformatie. De betere doorstroming wordt gerealiseerd door het onderling koppelen van de verkeerslicht regel installaties (VRI) of aan een Centraal Verkeersregel Informatie Systeem (CVMS) om groene golven te creëren.

Voordeel van een CVMS t.o.v. onderlinge gekoppelde systemen is dat het centrale systeem een optimalisatie kan maken voor het gehele netwerk van wegen. Dit heet een netwerk gestuurde regeling. Zonder een dergelijke regeling zou het verkeer een puinhoop zijn rondom het centraal station in Utrecht. Een CVMS maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld bij incidenten en evenementen handmatig in te grijpen in de regeling om de drukke routes langere groen tijden te geven dan normaal.Iedereen kent de borden waar in de grote steden de parkeerroutes op worden aangegeven en het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de parkeergarages. Deze borden maken deel uit van een Parkeer Verwijs Systeem of een Parkeer Route Informatie Systeem. Een parkeer verwijs systeem kan bestaan uit enkel statische borden. Een Parkeer Route Informatie Systeem geeft informatie over de parkeerlocaties en verwijst automatisch door naar een andere parkeerlocatie als er één vol is.

Nieuwegein krijgt in 2011 een Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) om te verwijzen naar de parkeerlocaties en het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de binnenstad en bij het Antonius Ziekenhuis. Dit systeem zorgt er met name voor dat het verkeer op de Zuidstedeweg en Noordstedeweg naar een vrije parkeerlocatie wordt geloodst om zo zoekverkeer naar een parkeerplaats te voorkomen.Inwoners van Nieuwegein hebben meestal hun eigen voorkeur waar men wil parkeren en laten zich niet of nauwelijks beïnvloeden door een dergelijk systeem. Het systeem is dan ook met name bedoeld om de incidentele bezoeker te helpen snel een parkeerplaats te vinden.Het verstrekken van actuele reistijdinformatie is een absoluut hoogstandje van hedendaagse techniek. Om actuele reistijden te tonen zijn actuele verkeergegevens nodig over het wegvak waarover de reistijd wordt verstrekt. Systemen die verkeersgegevens kunnen verstrekken zijn verkeerslichtinstallaties, kentekencamera’s, telpunten en monitoringspunten. Tom Tom bepaald bijvoorbeeld in samenwerking met Vodafone zelf reistijden aan de hand van de gegevens van mobiele bellers en de TomTom apparaten die beschikken over een koppeling met een GSM telefoon.

Om de reistijd te bepalen zijn rekenregels ontwikkeld die op basis van historische en actuele gegevens de verwachte reistijd kunnen verstrekken. De weggebruiker wil de voor hem geldende reisinformatie op een informatiepaneel getoond zien. Reistijdinformatie wordt landelijk verzameld en verstrekt door de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW). Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten verstrekken gegevens aan het NDW. Het NDW verstrekt deze gegevens vervolgens aan aanbieders zoals de Verkeers Informatie Dienst (VID), ANWB, publieke omroep en commerciële omroepen. Binnen de gemeente Nieuwegein zijn nog geen inwinpunten voor het NDW. Hierdoor is het ook niet mogelijk reistijdinformatie te verstrekken aan de weggebruikers op de Nieuwegeinse wegen.

De verkeerscentrale van Rijkswaterstaat op Papendorp heeft nu het beheer over de rijkswegen in Utrecht en daarnaast nog een landelijke verkeersmanagement functie. Na de verbouwing, die nu bezig is, krijgt de verkeerscentrale er een functie bij. Deze herbergt dan ook de regionale verkeerscentrale. De regionale verkeerscentrale heeft als functie het managen van het verkeer op de provinciale wegen en in de stad Utrecht. Deze regionale verkeerscentrale heeft ook een CVMS (zie boven). Zodra de gemeente een VRI aansluit op dit systeem kan deze deel uitmaken van de netwerkregeling. Nagenoeg alle VRI’s die afgelopen 10 jaar zijn geplaatst zijn geschikt om te communiceren met dit CVMS. Dit gebeurt in de meeste gevallen draadloos op dezelfde manier waarop ook smartphones contact hebben met het internet.

De VVD Nieuwegein vindt dat Nieuwegein zich ook moet aansluiten bij deze regionale verkeerscentrale en het NDW zodat de stadsautowegen in Nieuwegein ook gemanaged kunnen worden. Voordeel hiervan is dat het verkeer echt gestuurd kan worden bij incidenten, calamiteiten, werkzaamheden, evenementen, weersomstandigheden enz. De weggebruiker die Nieuwegein wil verlaten of wil bereiken kan voorzien worden van informatie waar hij de stad het snelst in of uit kan. Hiervoor zullen op een aantal plaatsen op de stadsautowegen DRIP’s geplaatst moeten worden en de VRI’s aangesloten op het CVMS. Om het netwerk compleet te krijgen zijn op alle in en uitgaande wegen kentekencamera’s nodig waarmee exact het verkeer mee bewaakt kan worden. Voor de goede orde vermeld ik hier in het kader van de wet op de privacy dergelijke systeem de kentekens alleen gebruikt voor het bepalen van reistijd informatie en dat de kentekens niet worden opgeslagen of worden uitgewisseld met externe systemen. De BRU en het rijk verstrekken subsidies voor de aanleg van dergelijke systemen.

Groene golven zijn opgenomen in het nieuwe collegeprogramma 2010 – 2014. Dit is voor mij de kapstok om DVM in de gemeente te introduceren en dat de burger de voordelen krijgt van verkeersmanagement op lokaal niveau.

Henk Jan Schat, raadslid VVD

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren