Verkeer belangrijk aandachtspunt voor locatie Groenling

Het voorstel om de locatie Groenling te gebruiken voor een nieuw multifunctioneel onderwijsgebouw riep uiteenlopende reacties op tijdens de 3e wijkbijeenkomst op 14 februari. Ruim 60 bewoners kwamen naar de bijeenkomst. Over het algemeen is men tevreden met deze keuze.

Aandachtspunt
Wel is er een heel belangrijk aandachtspunt: Verkeer. Projectleider Kees Hilhorst lichtte toe dat het nieuwe gebouw minder oppervlak in beslag neemt en dat er daardoor voldoende ruimte is om oplossingen te creëren voor verkeer en parkeren. Voor de direct omwonenden heeft de nieuwbouw echter een grote impact.

Wethouder Peter Snoeren: “Dat realiseren wij ons heel goed. Ook beseffen wij ons dat wij niet iedereen tevreden kunnen stellen. Daarom waarderen wij het zo dat u nu al met ons meedenkt. Ik hoop dan ook dat u ook bij de uitwerking van de plannen weer actief mee wilt denken over de inrichting van de ruimte!”

Reageren tot 1 maart
Reacties op het voorstel zijn nog welkom. Op deze website vindt u een reactieformulier en een forum waar u uw reactie tot 1 maart kunt achterlaten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk