Vergroten doorstroming Doorslagsluis

Om extra water aan te kunnen voeren naar West-Nederland, zijn aanpassingen nodig aan de Doorslagsluis in Nieuwegein. Deze sluis in De Doorslag is een historische sluis, maar al een tijd niet meer in gebruik en kampt met achterstallig onderhoud. De sluis vormt ook een knelpunt in de aanvoerroute.

Het waterschap heeft verschillende varianten onderzocht om de doorvoercapaciteit rond de Doorslagsluis te vergroten, zodat er voldoende water doorheen kan zonder al te veel opstuwing. Na een uitgebreid gebiedsproces hebben de besturen van het waterschap en de gemeente Nieuwegein een voorkeursvariant vastgesteld: een oplossing waarbij de locatie haar cultuurhistorische uitstraling behoudt.

Stand van zaken en vooruitblik
Voor de werkzaamheden aan de Doorslagsluis heeft de gemeente Nieuwegein een omgevingsvergunning verleend. Het waterschap en de aannemer zijn in voorbereiding op de uitvoering. Op 3 oktober a.s. starten de werkzaamheden. Vanaf dat moment is er geen doorvaart voor boten meer mogelijk langs de sluis tot 1 mei 2023. Voorafgaand aan de startdatum begint de aannemer met het inrichten van het werkterrein en worden kabels en leidingen verlegd.

Voor doorgaand gemotoriseerd verkeer zal de Herenstraat gedurende de hele uitvoering gestremd zijn. Verkeer wordt met een kleine omleiding langs de bouwplaats geleid. Ook is parkeren aan de Herenstraat ter hoogte van de Doorslagsluis niet mogelijk. De woningen, winkels en bedrijven aan de Herenstraat blijven gedurende de gehele uitvoering bereikbaar. Voor fietsers blijft het wél mogelijk om langs de Doorslagsluis te fietsen. Wel kunnen er tijdelijke omleidingsroutes worden ingesteld.

Op woensdag 24 augustus organiseert HDSR een informatieavond voor direct omwonenden. Tijdens deze avond worden de omwonenden geïnformeerd over de concrete werkzaamheden aan de sluis en welke impact dit heeft op de omgeving. Ook kunt u vragen stellen. De avond start vanaf 19.15 uur. Behoort u niet tot de direct omwonenden, maar wilt u de avond toch bijwonen? Dat kan door u aan te melden via emailadres kwa@hdsr.nl, onder vermelding van ‘Informatieavond Doorslagsluis’.

Herbestemming sluisdeur
Samen met de omgevingspartijen zoals de gemeente, de Monumentencommissie en de Historische Kring Nieuwegein is nagedacht over de herbestemming van de sluisdeuren.

Gezamenlijk is besloten om in het uiteindelijke ontwerp op de plek van de sluisdeuren een uitsparing op te nemen. Op die plekken (dat zijn er dus 4) zullen de bovenbalken van de huidige sluisdeuren worden geplaatst. De sluisdeuren zelf komen niet terug in het ontwerp. Hiervoor moet nog een definitieve bestemming gevonden worden.

Werkzaamheden
Het waterschap start in oktober 2022 met de werkzaamheden aan de Doorslagsluis. Gelijktijdig starten eind september de werkzaamheden van de gemeente Nieuwegein aan drie woontorens ten westen van de Doorslag, tussen de Doorslagbrug en het Zuidstedeviaduct.

Een impressie van de situatie na afronding van de werkzaamheden

 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk