Verbouwing clubhuis scouting Vreeswijk had al klaar moeten zijn

Eind maart 2021 heeft voormalig verantwoordelijk wethouder Jan Kuipers toegezegd dat in augustus dat jaar zal worden begonnen met de verbouwing van het onveilige clubhuis van de scouting Vreeswijk. Nu, na bijna twee jaar later, blijkt dat er nog geen steek is uitgevoerd. Reden voor de ChristenUnie en de D66 in Nieuwegein om schriftelijke vragen te stellen aan het huidige college.

Kuipers in maart 2021: ‘Het pand van scouting Vreeswijk wordt snel aangepakt. Eerst wordt opnieuw onderzoek gedaan naar de staat van het gebouw, maar over een jaar is het opgeknapt.’ Tijdens die Avond van de Raad gaf de wethouder toe dat het clubhuis onveilig is. ‘Haast is dus geboden’ aldus Kuipers toen. Ook de voorzitter van de scouting gaf twee jaar geleden al aan dat er haast is geboden bij het opknappen van het gebouw. Hij beoordeelde het clubhuis toen al als onveilig.

De D66 en ChristenUnie laten in de brief, die afgelopen vrijdag is verstuurd aan het college, weten dat het college veel te traag handelt in het dossier huisvesting scouting Vreeswijk. Middels een aangenomen motie (M243) van 1 april 2021 werd al opgeroepen de huisvesting te verbeteren. Ook is zij benieuwd wat de huidige staat is van het gebouw en wat de planning is van het college.

Ook willen ze weten waarom er al zo vaak van projectleider is gewisseld. De gemeente heeft daarnaast 105.000,- euro beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de verbouwing. D66 en ChristenUnie willen weten waar dit geld aan is besteed.

Raad kan voortgang niet controleren
Op het raadsinformatiesysteem (iBabs) wordt een overzicht van de behandelde moties bijgehouden, inclusief de mogelijkheid om een toelichting, einddatum, stand van zaken en datum afdoening toe te voegen. D66 en de ChristenUnie: ‘Bij de moties mbt dit onderwerp zijn deze velden leeg (net als bij de meeste moties overigen). Wij vragen ons af waarom. Wij vragen dan ook in de brief die afgelopen vrijdag is verzonden hoe dat komt. Komt het doordat het college geen terugkoppeling heeft gegeven of is er een andere reden? De raad heeft een controlerende taak en dat kunnen we alleen goed doen als het college deze informatie met ons deelt. Wij verzoeken het college dan ook om deze belangrijke informatie voortaan wel in het raadsinformatiesysteem te zetten.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk